Σύσταση Γραφείου Εξεύρεσης Πόρων
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σύσταση Γραφείου Εξεύρεσης Πόρων

Στη διαδρομή της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαρωνικού για να μετατρέψει τον Δήμο σε έναν Δήμο σύγχρονο, φιλόξενο και αποτελεσματικό, δεν μπορεί να είναι μόνη.

Σ
τόχος της είναι να έχει δίπλα της όλους εκείνους που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, καθώς και στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Το νεοσύστατο τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του Δήμου Σαρωνικού έρχεται να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Δήμος και όλων εκείνων των φορέων, οργανισμών και εταιρειών που επιθυμούν να συνδράμουν στην επίλυση αυτών των προκλήσεων, μέσα από δράσεις προσφοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και συνέργειες, η Δημοτική Αρχή ξεκινάει να χτίζει ένα βιώσιμο μέλλον για το Δήμο!