Το ΣτΕ σταμάτησε την κατασκευή της «Δομής Μαλακάσας»
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΩΡΩΠΟΥ

Το ΣτΕ σταμάτησε την κατασκευή της «Δομής Μαλακάσας»

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ως αντισυνταγματικό τον διαγωνισμό για τη χωροθέτηση της κατασκευή της “Δομής Μαλακάσας” στο στρατόπεδο Γερακίνη του Δήμου Ωρωπού, όπως ακύρωσε και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου.

Ε
ιδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 1532/2023 απόφασή της (πρόεδρος Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Σωτηροπούλου) ακύρωσε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, κρίνοντας ότι:

Α) Η ίδρυση και κατασκευή δομής εντός αναδασωτέας έκτασης είναι συνταγματικώς ανεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν εξευρίσκονται άλλες, μη αναδασωτέες και κατάλληλες προς τούτο, εκτάσεις, ενώ εν προκειμένω δεν προέκυπτε ότι η διοίκηση προέβη σε έρευνα περί την ύπαρξη άλλων κατάλληλων εκτάσεων, που δεν απολαύουν της προστασίας του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος, και

Β) Παρά τα κριθέντα με προηγούμενη αναβλητική απόφαση [1287/2022] του Συμβουλίου της Επικρατείας, «δεν γνωμοδότησε η αρμόδια Δασική Αρχή πριν από την υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις».