Σχολές Γονέων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»

Σχολές Γονέων στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε την έναρξη Σχολής Γονέων με το πρόγραμμα «Γονική Ταυτότητα» για γονείς παιδιών ηλικίας έως 7 ετών, με συντονίστρια τη ψυχολόγο, κα Σοφία Κυριακοπούλου.

Σ
το πλαίσιο αυτής της δράσης, θα πραγματοποιηθούν δώδεκα προγραμματισμένες συναντήσεις κάθε Δευτέρα με έναρξη στις 04/03/2024, στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ” (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, Τ.Κ. 166 73).

Μέσω του προγράμματος “Γονική Ταυτότητα” οι γονείς θα πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι προς την ανάπτυξη για τους γονείς με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων με τα παιδιά τους και θα αποκτήσουν:

  • Την δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τα συναισθήματα των παιδιών τους
  • Πρακτικές τεχνικές για την διαχείριση του θυμού, του άγχος και τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής με τα παιδιά τους
  • Εργαλεία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνη και την συνεργασία μεταξύ γονέων και παιδιών
  • Στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας θετικής αυτοεικόνας και αυξημένης αυτοπεποίθησης ως γονείς
  • Στήριξη και ανταλλαγή απόψεων με άλλους γονείς που βρίσκονται στο ίδιο ταξίδι με εκείνους

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της “Γονικής Ταυτότητας”, οι γονείς θα εκπαιδευτούν στις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν:

  • Ενισχυμένη συναισθηματική σύνδεση
  • Εποικοδομητική επικοινωνία
  • Αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία
  • Αυξημένη ευεξία
  • Κοινότητα στήριξης

Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί και ο Δήμος εξετάζει επανάληψη των σεμιναρίων για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση.