Παρουσίαση της μεθόδου διαχείρισης του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσίαση της μεθόδου διαχείρισης του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης

Τα τελευταία 5 χρόνια το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εκτελούν ένα πιλοτικό πρόγραμμα εξαπόλυσης στείρων αρσενικών κουνουπιών, με στόχο τη διαχείριση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης.

Η
συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνική εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile Insect Technique- SIT) είναι φιλική προς το περιβάλλον, με σκοπό τη διαχείριση επιβλαβών εντόμων και στοχεύει κάθε φορά ένα συγκριμένο είδος (επιλεκτική μέθοδος). Βασίζεται στην εξαπόλυση στειρωμένων αρσενικών εντόμων, των οποίων η στείρωση επιτυγχάνεται με μεθόδους που βασίζονται στη χρήση ραδιενέργειας, κυρίως με X-rays (από μηχανήματα όμοια με αυτά που υπάρχουν σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα) και όχι με γενετικές μεθόδους. Τα εξαπολυθέντα αρσενικά έντομα, συζευγνύονται με τα θηλυκά των φυσικών πληθυσμών και επάγουν στείρωση, με αποτέλεσμα να μην παραχθούν απόγονοι (απόθεση μη γόνιμων αυγών από τα θηλυκά). Η συνεχής εξαπόλυση στειρωμένων αρσενικών, σε πολλαπλάσιους αριθμούς από εκείνους του φυσικού πληθυσμού – στόχου, σταδιακά οδηγεί στη δραστική μείωση του μεγέθους του φυσικού πληθυσμού και σε ειδικές περιπτώσεις, ακόμα και στην πλήρη εξάλειψή του (εφόσον αυτό αποτελεί επιθυμητό στόχο). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του έργου “moSquITo”, www.mosquitosit.gr.

Με ιδιαίτερη χαρά, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας σας προσκαλεί την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου να παρακολουθήσετε «ζωντανά» τις παρακάτω προγραμματισμένες δράσεις στην περιοχή της Βραυρώνας.

Στις 11:00 π.μ. επίδειξη ψεκασμού βιοκτόνου, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή του Υδροβιότοπου Βραυρώνας.

Η επίδειξη θα λάβει χώρα στην προστατευόμενη περιοχή της Βραυρώνας, υπό την επιμέλεια της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Ανατολικής Αττικής. Το βιοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένα εγκεκριμένο βιολογικό σκεύασμα για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών (προνυμφοκτόνο).

Στις 12:00 μ. εξαπόλυση στείρων αρσενικών κουνουπιών στην περιοχή της Βραυρώνας.

Να σημειωθεί, ότι παρόντες στις δράσεις αυτές θα είναι και εκπρόσωποι από την Β. Μακεδονία, Κροατία και Ιταλία. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σας στις παραπάνω δράσεις, δεν απαιτεί καμιά προετοιμασία ή μέσα προστασίας, καθώς για την εφαρμογή του βιοκτόνου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το κοινό και τα στείρα άτομα κουνουπιών που θα εξαπολυθούν, είναι μόνο αρσενικά (τα οποία δεν τσιμπάνε τον άνθρωπο, καθώς μόνο τα θηλυκά κουνούπια λαμβάνουνε αίμα).