Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στην Αγία Μαρίνα
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης στην Αγία Μαρίνα

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 25 Απριλίου, η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης και στην Αγία Μαρίνα, με την αντικατάσταση του παλιού, κατασκευασμένου από αμίαντο κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης, με νέο, τελευταίων προδιαγραφών, από πολυαιθυλένιο.

Τ
α έργα στην Αγία Μαρίνα περιλάμβαναν επίσης την κατάτμηση και το διαχωρισμό του δικτύου, αλλά και την τοποθέτηση βανών ανά τακτά διαστήματα, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται μεγάλες περιοχές από κάποια βλάβη, αλλά μόνο συγκεκριμένα, μικρά τμήματα που, επιπλέον, θα επισκευάζονται και πιο εύκολα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα ανάλογα έργα έχουν ολοκληρωθεί στο Μάτι και, κατά μέγιστο ποσοστό και στο Ζούμπερι.

Με το αναβαθμισμένο δίκτυο είναι πλέον δυνατή η καλύτερη διαχείρισή του, αλλά και ο ευκολότερος εντοπισμός και επισκευή τυχόν ζημιών.

Θερμά συγχαρητήρια ανήκουν στο προσωπικό του Δήμου Μαραθώνος που, υπό αντίξοες συνθήκες, εργάστηκε ακούραστα για να ολοκληρωθούν στον συντομότερο δυνατό χρόνο αυτά τα σημαντικά έργα.

Ο Δήμος γνωρίζει ότι για τους πολίτες, όλα τα πιο πάνω, σήμαιναν αρκετή ταλαιπωρία και ζητάει την κατανόησή τους. Η αναστάτωση κράτησε λίγες μέρες.

Όμως το νέο δίκτυο ύδρευσης, που σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες τις Κοινότητές, είναι ένα έργο πνοής, που εκσυγχρονίζει και βελτιώνει την περιοχή και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των δημοτών για πολλά χρόνια μπροστά.