Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρικών ποδηλάτων

Τριάντα οκτώ, κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα, ένα εκ των οποίων θα είναι ειδικό για ΑΜΕΑ, θα έχουν σύντομα στη διάθεση τους, όσοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες του Δήμου Παλλήνης επιθυμούν εναλλακτική μετακίνηση.

Μ
ε χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Ταμείο Συνοχής, ο Δήμος Παλλήνης ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς αυτόματης φόρτισης που θα δημιουργηθούν σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί, βάζουμε τον Δήμο Παλλήνης στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και εξασφαλίζουμε στους πολίτες τη δυνατότητα οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης με ασφάλεια, χωρίς αποκλεισμούς. Συνεχίζουμε το έργο μας μέχρι και την τελευταία ημέρα, υλοποιώντας όλες τις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες» δήλωσε ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.