Ο Δήμος απέκτησε Δημοτική Αστυνομία
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ο Δήμος απέκτησε Δημοτική Αστυνομία

Τη δική του Δημοτική Αστυνομία απέκτησε, από τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, ο Δήμος Σαρωνικού με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινής εικόνας της πόλης, τη διασφάλιση της νομιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

«Ε
ίμαστε σίγουροι ότι αυτή η νέα υπηρεσία θα βοηθήσει πραγματικά στην εφαρμογή του δημοτικού έργου. Θα βοηθήσει επίσης στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το τεράστιο πρόβλημα με τις άτυπες χωματερές του δήμου μας καθώς και πολλά ζητήματα στα οποία η δημοτική αστυνομία θα έρθει να δώσει λύση. Ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό του δήμου για τη στελέχωση αυτής της υπηρεσίας. Συνεχίζουμε με την προκήρυξη για τρεις νέες θέσεις δημοτικών αστυνομικών στον Δήμο Σαρωνικού», σημείωσε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, με την ευκαιρία έναρξης λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Και συνέχισε: «Θέλουμε μια Δημοτική Αστυνομία με ικανότητες ώστε να εξασφαλίζει την ισότιμη τήρηση των διατάξεων του νόμου με αντικειμενικότητα, συνέπεια, σεβασμό προς τον πολίτη και πάντα με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης.

Επιθυμούμε τη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για μια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική».