Μέχρι 15 Ιουνίου θα επαναλειτουργήσει η πλαζ της Βάρκιζας
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μέχρι 15 Ιουνίου θα επαναλειτουργήσει η πλαζ της Βάρκιζας

Μετά από σειρά αλλεπάλληλων γραφειοκρατικών και νομικών καθυστερήσεων μεταξύ της ΕΤΑΔ και της εταιρείας που μίσθωνε την παραλία Βάρκιζας μέχρι σήμερα, διαφαίνεται πλέον η οριστική μεταβίβαση της πλαζ στη διαχείριση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η επαναλειτουργία της με νέους, ευνοϊκότερους για του δημότες όρους.

Σ
υγκεκριμένα, την Τρίτη 23 Μαΐου η έκταση παραδόθηκε στην ΕΤΑΔ από τον προηγούμενο διαχειριστή του οποίου η σύμβαση είχε λήξει από το Νοέμβριο του 2019 και παρέμενε ως μισθωτής μέχρι και σήμερα, ασκώντας σειρά ένδικων μέσων για την παραμονή του. Παράλληλα στο Eλεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται για έγκριση η σύμβαση παραχώρησης της παραλίας στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από την ΕΤΑΔ, η οποία αναμένεται να εγκριθεί και να υπογραφεί εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Στη συνέχεια ο Δήμος ως διαχειριστής της παραλίας πλέον, θα ενεργοποιήσει παράλληλα δύο διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία, αφορά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού μακροχρόνιας μίσθωσης του χώρου βάσει ενδεικτικής μελέτης διαμόρφωσης της ακτής της Βάρκιζας η οποία εκπονείται σήμερα από το Δήμο και η οποία θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, η δεύτερη διαδικασία αφορά τη δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την άμεση, βραχυπρόθεσμη μίσθωση της παραλίας, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού.

Επιπλέον των ανωτέρω διαδικασιών, αμέσως μετά την παράδοση του χώρου στο Δήμο θα ξεκινήσουν εργασίες προετοιμασίας του χώρου για την άμεση επαναλειτουργία του από τον προσωρινό ανάδοχο, με στόχο να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Σήμερα και για τις επόμενες μέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι νομικά και γραφειοκρατικά σύνθετες προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΤΑΔ διατηρεί το χώρο κλειστό με σήμανση απαγόρευσης εισόδου με ιδιωτική φύλαξη, ώστε να προφυλαχθούν οι εγκαταστάσεις από πιθανές περαιτέρω καταστροφές και παράλληλα για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού λουομένων, καθώς στις υπό επισκευή εγκαταστάσεις σήμερα υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι για τους επισκέπτες.

Παρά το γεγονός πως η διαδικασία που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα σύνθετη, η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αισιοδοξία της πως εντός του πρώτου μισού του Ιουνίου θα έχουν επιλυθεί όλα τα εκκρεμή ζητήματα και η παραλία θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης για το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού.