Κατασκευή δικτύων υποδομών στο Κτήμα Τατοΐου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟ

Κατασκευή δικτύων υποδομών στο Κτήμα Τατοΐου

Εντός χρονοδιαγραμμάτων προχωρούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του συνόλου των δικτύων υποδομών λειτουργικότητας στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοΐου, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Σ
το στάδιο της δημοπράτησης βρίσκεται, ήδη, το έργο των δικτύων υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης, ηχητικών αναγγελιών, τηλεπικοινωνιών, διανομής ρεύματος και της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Ο συνολικός σχεδιασμός των δικτύων υποδομών στο Κτήμα ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, της περίφραξης, της σήμανσης, των χώρων στάθμευσης και του συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Την ευθύνη υλοποίησης των έργων έχει η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων (ΔΠΑΝΣΜ), στο ευρύτερο πλαίσιο της προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και απόδοσης νέων χρήσεων στο πρώην βασιλικό Κτήμα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, «η κατασκευή στο Τατόι του συνόλου των δικτύων υποδομών λειτουργικότητας αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία, την ανάδειξη και τη σωστή λειτουργία του Κτήματος. Ο σχεδιασμός μας ακολουθεί τις αρχές του σεβασμού στην ιστορική μνήμη. Στόχος μας είναι αξιοποίηση των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων του τόπου, η αποκατάσταση του πολιτιστικού και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική μας ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, εξυπηρετεί την ενεργειακή εξοικονόμηση, την ανακύκλωση των υλικών, την προσαρμογή στο περιβάλλον, τη λειτουργικότητα, την αισθητική και κατασκευαστική αρτιότητα του συνόλου των επεμβάσεων. Ειδική μέριμνα αναλαμβάνουμε για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ τόσο στα κτήρια, όσο και στις επιμέρους περιοχές του Κτήματος. Κυρία επιδίωξη του σχεδιασμού μας είναι οι πολίτες να μπορούν να κυκλοφορούν και να συμμετέχουν σε όλες δραστηριότητες εντός του χώρου, με δεδομένο ότι το Τατόι αποτελεί ένα πολιτιστικό και φυσικό πάρκο αναψυχής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αυτή η β’ φάση ωρίμανσης των μελετών για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού κατασκευής των δικτύων υποδομών περιλαμβάνει:

  1. Δίκτυο και σύστημα ελέγχου/φύλαξης και περίφραξης του κεντρικού ιστορικού πυρήνα.
  2. Διαμορφώσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος των κτηρίων και των διαδρομών με εξωτερικό φωτισμό και στοιχεία αστικού εξοπλισμού.
  3. Πινακίδες σήμανσης για τον προσανατολισμό των επισκεπτών, την πληροφόρηση για τα μνημεία, το τοπίο και τις δραστηριότητες εντός του Κτήματος, αλλά και για την κυκλοφορία των οχημάτων.
  4. Χώρους στάθμευσης στις εισόδους και συνοδά συγκοινωνιακά έργα και έργα οδοποιίας.
  5. Ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης αστικών αποβλήτων με πέντε κλάσματα διαλογής στην πηγή.