Επισκευές στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Επισκευές στις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Δήμος Λαυρεωτικής κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς προχώρησε σε πολλαπλές παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών που υπήρχαν και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Γ
ια τη βέλτιστη υγειονομική θωράκιση μαθητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν απολυμάνσεις κατά ιών (Η1Ν1, Coronavirus κ.ά.) στο σύνολο των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου.

Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι παρεμβάσεις:

  • 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου:

– Ελαιοχρωματισμός αιθουσών.

– Αντικατάσταση θυρών.

  • 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου:

– Εργασίες αποκατάστασης και επισκευής στην ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση.

– Έλεγχος λειτουργίας φωτοβολταϊκής μονάδας.

  • Γενικό Λύκειο Λαυρίου:

– Εργασίες μόνωσης της οροφής αιθουσών για την αποφυγή εισροής υδάτων.

– Ελαιοχρωματισμοί των χώρων υποδοχής και των γραφείων διδασκόντων.

– Αντικατάσταση θυρών κατόπιν βανδαλισμών.

  • Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Λαυρίου

– Επισκευές στην οροφή εισόδου για την αποφυγή εισροής υδάτων.

– Επισκευές στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: «Η αναβάθμιση των συνθηκών και η ασφάλεια ολόκληρης της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε τις ποικίλες παρεμβάσεις και επισκευές σε όλες τις σχολικές μονάδες με τη συνεργασία του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Αθανάσιο Ρέρρα και με τον συντονισμό όλου του διαθέσιμου προσωπικού και των συνεργείων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.»