Επαγγελματικός και ακαδημαϊκός προσανατολισμός μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Επαγγελματικός και ακαδημαϊκός προσανατολισμός μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, διοργανώνει δράση για τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσανατολισμό των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, σε συνεργασία με το σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ανέλιξη».

«Η
συνεχιζόμενη πολυεπίπεδη κρίση που διανύουμε, έχει επιφέρει πρόσθετη αβεβαιότητα και πίεση στους νέους μας, οι οποίοι νιώθουν, ότι τόσο τα όνειρα τους για το μέλλον, όσο και ειδικότερα, η επαγγελματική τους αποκατάσταση, ασφυκτιούν κάτω από τον ρεαλισμό της πραγματικότητας.

Με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωσή τους, για τα εφόδια και σύγχρονα «εργαλεία» που χρειάζονται οι ενήλικες του αύριο, ο Δήμος Μαρκοπούλου υιοθετεί τον σημαντικό άξονα του Προγράμματος Be the Light της «Ανέλιξης», για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 – 2024», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Μένη Βαμποράκη, πρωτοβουλία της οποίας αποτελεί η συγκεκριμένη δράση στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μαρκοπούλου.

Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19.00, με συνάντηση γνωριμίας με τα παιδιά και ενημέρωση στους γονείς τους. Συνολικά στο Πρόγραμμα, θα μπορούν να λάβουν μέρος 30 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, οι οποίοι θα επιλεχθούν με σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, με συγκατάθεση τον γονιών τους, μέσω υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 105 (ν. 1599/86).

Οι συναντήσεις με την «Ανέλιξη», για τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσανατολισμό των εφήβων μαθητών, που θα πραγματοποιούνται μια Κυριακή κάθε μήνα, στο ΙΕΚ Μαρκοπούλου, Δραγωνέα 5 και Παπαβασιλείου, έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

12 Νοεμβρίου 2023 ώρα 12.00 μ.

10 Δεκεμβρίου 2023 ώρα 12.00 μ.

21 Ιανουαρίου 2023 ώρα 12.00 μ.

18 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 12.00 μ.

31 Μαρτίου 2023 ώρα 12.00 μ.

28 Απριλίου 2023 ώρα 12.00 μ.

Τα θέματα και οι εισηγητές θα είναι διαφορετικά κάθε μήνα και θα περιλαμβάνουν διαλέξεις, παρουσιάσεις και ενότητα για ερωτήσεις. Η κάθε συνάντηση θα κρατάει περίπου μιάμιση ώρα.

Το Πρόγραμμα «Το Be the Light» είναι μια κοινωνική προσφορά της «Ανέλιξης», ενώ σχεδιάζεται και συντονίζεται από διεπιστημονική επιτροπή της.