Διάνοιξη και καθαρισμός αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Διάνοιξη και καθαρισμός αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου

Ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) ολοκλήρωσε τις εργασίες συντήρησης δασικών και αγροτικών δρόμων, σε περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Τ
α σημεία που έγιναν οι εργασίες συντήρησης των δρόμων έγιναν μετά από συνεννόηση με το Πυροσβεστικό Σώμα, το Δασαρχείο Πεντέλης και τα στελέχη του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Στα πλαίσια των προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας που υλοποιήθηκαν, παράλληλα με τις εργασίες κοπής ξερών χόρτων, συνεχίστηκε η συνδρομή του ΣΠΑΠ στις συντηρήσεις των δασικών και αγροτικών δρόμων στους Δήμους – Μέλη του, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας των δασικών και αγροτικών δρόμων, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση των Πυροσβεστικών Οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι συντηρήσεις των δασικών και αγροτικών δρόμων σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Οι συντηρήσεις των επιλεγμένων αυτών δρόμων είναι μια πολύ σημαντική προληπτική ενέργεια που διευκολύνει την πρόσβαση και διέλευση των Πυροσβεστικών Οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος δήλωσε μεταξύ άλλων για την πρωτοβουλία αυτή: «Παρόλο που οι συντηρήσεις των δασικών δρόμων είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δασαρχείων, ο ΣΠΑΠ κάθε χρόνο, συνδράμει στο πρόγραμμα αυτό το Δασαρχείο Πεντέλης και τους Δήμους – Μέλη του, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του, καθώς πιστεύουμε πως οι συντηρήσεις δρόμων αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προληπτικές ενέργειες, που διευκολύνει τη διέλευση των Πυροσβεστικών Οχημάτων, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΣΠΑΠ και άλλων φορέων της Αυτοδιοίκησης που επιχειρούν σε συμβάντα πυρκαγιάς και η διέλευση τους σε κατεστραμμένο ή ανύπαρκτο δρόμο είναι αδύνατη».