Βήμα στον πολίτη με την εφαρμογή e-Διάλογος
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Βήμα στον πολίτη με την εφαρμογή e-Διάλογος

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σαρωνικού και των ενεργειών της νέας Δημοτικής Αρχής για έναν Δήμο ανοιχτό εγκαινιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβουλεύσεων για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους δημότες, μέσω της εφαρμογής e-Διάλογος.

Ο
e-Διάλογος προσφέρει τη δυνατότητα στο Δήμο να δώσει βήμα στους πολίτες ώστε αυτοί να σχολιάσουν και να ψηφίσουν προτεινόμενες δράσεις και έργα του Δήμου καθώς και να προτείνουν τις δικές τους ιδέες για έργα προς υλοποίηση.

Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτές δίνει τη δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να διαπιστώσει και να λάβει υπόψη την άποψη των πολιτών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων πολιτικών και έργων.

Υποστηρίζονται ενδεικτικά:

– Εργαλεία Δημόσιας Συζήτησης

– Προτάσεις – Συλλογή υπογραφών

– Ερωτηματολόγια (surveys)

– Σύντομες Δημοσκοπήσεις (Polls)

Η πρώτη διαβούλευση αφορά στα ΤΠΣ (Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια) και η Δημοτική Αρχή περιμένει τις απόψεις σας.

Η φωνή σας είναι σημαντική για το μέλλον του τόπου!

https://dialogos.saronikoscity.gr/