Βαριά ατζέντα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ παρουσία της Νίκης Κεραμέως
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βαριά ατζέντα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ παρουσία της Νίκης Κεραμέως

Συνεδρίασε την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στην οποία παραβρέθηκαν η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Κ
ατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου καλωσόρισε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ, ευχόμενος επιτυχία στο έργο που πρόσφατα ανάλαβε, τονίζοντας ότι μόνιμη επιδίωξη της Αυτοδιοίκησης είναι ο διάλογος και η συνεργασία σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι αφορά εμάς, θέλουμε να αποφασίζεται με εμάς».

Στη συνέχεια ο κ. Κυρίζογλου παρουσίασε τις προτάσεις της ΚΕΔΕ για τους ακόλουθους έξι σημαντικούς προγραμματικούς στόχους που έχουν διατυπωθεί την προηγούμενη τετραετία προς την Κυβέρνηση.

«Οι περισσότερες από τις προτάσεις αυτές, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, είναι και σήμερα επίκαιρες και εκτιμούμε ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η νέα Κυβέρνηση κατά τον σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου της επόμενης τετραετίας».

Οι προτάσεις αυτές, σημείωσε, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τους πυλώνες της επόμενης σημαντικής «Μεταρρύθμισης Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας ότι αυτές λαμβάνουν υπόψη τόσο τις αποφάσεις του συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Νοέμβριο 2022) όσο και τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή.

1ος Πυλώνας, αφορά στην ισόρροπη ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρών Δήμων

Η ΚΕΔΕ προτείνει ένα τετραετές Πρόγραμμα υποστήριξής τους, ιδίως των ορεινών, νησιωτικών και νεοσύστατων Δήμων, με ειδική χρηματοδότηση μέσω της ετήσιας αύξησης των ΚΑΠ τουλάχιστον κατά 5% την τετραετία 2024-2027.

2ος Πυλώνας, αφορά στην οικονομική αυτοτέλεια και την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Η μείωση των εσόδων και ιδιαίτερα των ΚΑΠ στη δεκαετία του 2010 κατά 60% περίπου λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης και η παράλληλη αύξηση των δαπανών, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης κοινωνικών υπηρεσιών κατά την οικονομική κρίση και την πανδημία, δημιούργησε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Με δεδομένο τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ από το 2024 αλλά και με βάση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, η Αυτοδιοίκηση αναμένει αύξηση της χρηματοδότησης από 01.01.2024 τουλάχιστον κατά 10%.

Η ΚΕΔΕ αναμένει επίσης την πλήρη και ανόθευτη εφαρμογή του ν.3852/2020 και κατ΄ αναλογία της εξέλιξης των φορολογικών εσόδων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο, οι χρηματοδοτήσεις των δήμων για το 2023 θα πρέπει να είναι αυξημένες κατά 778 εκ. ευρώ.

3ος Πυλώνας αφορά στη διοικητική αυτοτέλεια και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η διεύρυνση των βαθμών ελευθερίας των δήμων στην οργάνωση των υπηρεσιών τους. Για παράδειγμα, ειδικότερα όσον αφορά τον θεσμό της κινητικότητας, πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ, δηλαδή να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου για το προσωπικό όλων των κατηγοριών και όχι μόνο των τεχνικών και των οικονομικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, χρειάζεται η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων, μέσω του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2021–2027.

4ος Πυλώνας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων

Προτείνεται για την επόμενη τετραετία ένα 4ετές Πρόγραμμα

α) για την κάλυψη των κενών θέσεων,

β) για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών (πολιτικής προστασίας, εσωτερικού ελέγχου, ΔΟΜ κ.λπ.) και

γ) για την αντικατάσταση των αποχωρούντων υπαλλήλων (με την κινητικότητα και τη συνταξιοδότηση).

Επίσης, είναι αυτονόητο ότι ξεχωριστή θέση στο ανθρώπινο δυναμικό κατέχει το σώμα των αιρετών και χρειάζεται η βελτίωση της καταστατικής θέσης τους.

5ος Πυλώνας: Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα Χωροταξικά και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, τις προστατευόμενες περιοχές Natura κ.λπ. Αρκετές από τις προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν. Είναι αναγκαία η ενεργητική υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και τη θετική σύμπραξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6ος Πυλώνας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» και ήδη οι 17 μεγάλοι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των υπολοίπων 315 Δήμων για την αξιοποίηση του Προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις» του ΕΣΠΑ.

Αιτήματα προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Εκτός όμως από αυτούς τους έξι σημαντικούς προγραμματικούς στόχους, που προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή και στήριξη συνολικά της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λ. Κυρίζογλου, έθεσε και τα ζητήματα στα οποία έχει την κύρια ή την αποκλειστική αρμοδιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών και τα οποία είναι αναγκαίο στην επόμενη περίοδο να προωθηθούν κατά προτεραιότητα. Αυτά είναι:

– Η σύνταξη Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών)

– Η σύνταξη Νέου Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων

– Ένα 2ετές Πρόγραμμα συγκρότησης των επτά (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ με διασφάλιση υποδομής και εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού, οργάνωση υπηρεσιών και εκπόνηση προτύπων, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη προσωπικού, ενημέρωση αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ.

– Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων για τη δημιουργία ή την ενίσχυση των δομών που προβλέπουν οι νόμοι της τελευταίας περιόδου:

– Ολοκλήρωση του Προγράμματος στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας

– Ολοκλήρωση του Προγράμματος συγκρότησης των ΥΔΟΜ.

– Συγκρότηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων

– Βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των Δήμων, με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ (αντικατάσταση Β.Δ. 17-5/1959, εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018 και του Προϋπολογισμού Επιδόσεων).

– Υιοθέτηση από το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ» των παραδοτέων του Προγράμματος «Απλούστευση & Προτυποποίηση Διαδικασιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού» που υλοποίησε η ΕΕΤΑΑ.

Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα επείγοντα ζητήματα:

– Νομοθετικές ρυθμίσεις βελτίωσης του εκλογικού συστήματος ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2023.

– Επείγουσες χρηματοδοτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες αφορούν: απόδοση 125 εκ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων, 20 εκ. ευρώ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων, 90 εκ. ευρώ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ, 5 εκ. για το πρόγραμμα περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 10 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα ναυαγοσωστικής κάλυψης.

– Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού της κινητικότητας, τη συνέχιση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, την αύξηση του ορίου μέγιστης κατανάλωσης καυσίμων στους ΟΤΑ κ.λπ.

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η σύσσωμη παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών στο σημερινό ΔΣ της ΚΕΔΕ, αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη στήριξη που θέλει να δώσει η Κυβέρνηση της ΝΔ στην Αυτοδιοίκηση.

Η Κυβέρνηση, τόνισε η κα Κεραμέως θέλει μια Αυτοδιοίκηση ισχυρή με ξεκάθαρους κανόνες, διαφάνεια, λογοδοσία, λειτουργική και τεχνική αυτοτέλεια. Θα στηρίξει το έργο της, θα δώσει περισσότερα εργαλεία, περισσότερους πόρους – οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς- σε όλους τους δήμους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Η υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, σημείωσε ότι είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης η σύνταξη του Νέου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών και ότι το Υπουργείο δουλεύει εντατικά για αυτό.

Σε ότι αφορά τα δημοσιονομικά η υπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια που γίνεται είναι για αύξηση των δημοσιονομικών πόρων.

Για τις προσλήψεις η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ συζητούνται τρόποι ενίσχυσης και συντόμευσης των διαδικασιών, ενώ κάλεσε τους δήμους να δηλώσουν τις προτεραιότητες που έχουν στην πλατφόρμα για τον προγραμματισμό προσλήψεων το 2024. Σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση να στηριχθούν οι Δήμοι με ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο, είπε η προτεραιότητα είναι η στελέχωση των δομών υγείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρής Λιβάνιος τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη των δήμων, αλλά κυρίως η στελέχωση, η λειτουργική αυτοτέλεια και η κάλυψη των βασικών υποδομών στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους και σε αυτήν την προσπάθεια θα εξακολουθεί να συνδράμει και η ΕΕΤΑΑ, με τη συνέχιση της τεχνικής υποστήριξής τους.

Σε ότι αφορά τους ΚΑΠ σημείωσε πως «θα πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε με τα νέα κριτήρια κατανομής» και ότι η όποια αύξηση προέλθει από τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας θα πρέπει να στραφεί στην περιφέρεια. Επίσης προανήγγειλε ότι θα γίνει ειδική συζήτηση για το θέμα των ΔΕΥΑ.

Σε ότι αφορά στον Ενιαίο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σημείωσε ότι αποτελεί το βασικό πρότζεκτ του Υπουργείου. Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων σημείωσε τη χαμηλή ανταπόκριση συμμετοχής των δήμων στα προγράμματα, ενώ το ίδιο ισχύει σε ότι αφορά στην κατάθεση προτάσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε πως τα προς επίλυση θέματα είναι πολλά, αλλά πολλές είναι και οι δυνατότητες συνεργασίας.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης είπε στη τοποθέτηση του μεταξύ άλλων: «Δυο εθνικές εκλογές έγιναν και τη λέξη Αυτοδιοίκηση δεν την ακούσαμε. Αντιλαμβάνομαι την επιβαρυμένη πολιτική και κοινωνική ατζέντα της καθημερινότητας. Ελπίζω ωστόσο πως το κράτος θα ανακαλύψει στην Αυτοδιοίκηση συμμάχους στην κοινή μας προσπάθεια, όπως είπε και νωρίτερα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Στην Αυτοδιοίκηση βιώσαμε πολύ μεγαλύτερες περικοπές κατά τη διάρκεια της κρίσης, βίαιες θα τις χαρακτήριζα σε σχέση με το Κεντρικό Κράτος. Και οι συνέπειες του γεγονότος είναι ακόμη εδώ ειδικά για τους μικρούς Δήμους., τους ορεινούς και νησιωτικούς. Αυτά όσο αφορά τα οικονομικά και πολύ επιγραμματικά θα αναφερθώ και στα υπόλοιπα.

Στο θεσμικό κομμάτι, ισχύει το ήμουν νιος και γέρασα. Έχουμε καταργήσει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, πόσες φορές συνάδελφοι; Νομίζω σε κάθε θητεία. Έχουμε επιλύσει το θέμα των αρμοδιοτήτων, έχουμε λύσει το θέμα της καταστατικής θέσης των αιρετών, έχουμε μιλήσει για το διευθυντικό δικαίωμα των Δημάρχων σε κάθε θητεία. Να αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα: Οδός Αθηνάς, Δημαρχείο Αθήνας, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων.

Αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους, η αλήθεια είναι πως οι Δήμοι συρρικνώνονται και γερνάνε. Καταλαβαίνω πως την προηγούμενη τετραετία είχαν άλλες προτεραιότητες. Τώρα όμως νομίζω πως ήρθε η ώρα της Αυτοδιοίκησης. Νομίζω επίσης, πως αυτή την ώρα θα θέλαμε να συζητάμε άλλα πράγματα. Για τα ψηφιακά, για την κλιματική κρίση και άλλα όπως συμβαίνει στην Ευρώπη. Εμείς όμως ακόμη κοιτάζουμε χαμηλά για τους λόγους που επιγραμματικά ανέφερα προηγουμένως. Ελπίζω αυτό να αλλάξει».

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών

Την περασμένη εβδομάδα, ο νέος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και οι εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων κατέθεσαν στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο τις άμεσες προτεραιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνος Κουκάς Δήμαρχος Μυκόνου, ο Ιωάννης Τσιάμης, Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού, εκπρόσωπος του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος», ο Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων επικεφαλής της «Προοδευτικής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας», ο Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ.Ιωάννη Ρέντη επικεφαλής παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών, Δήμαρχος Βάρης Βούλας – Βουλιαγμένης, ο Γιάννης Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ, Δήμαρχος Έδεσσας, ο Βλάσσης Σιώμος Αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης και η Μερόπη Υδραίου, μέλος ΔΣ και Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, αφού συνεχάρη τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ανάληψη των καθηκόντων του, αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες που θέτει η Αυτοδιοίκηση και οι οποίες αφορούν σε :

– Νομοθετικές ρυθμίσεις βελτίωσης του εκλογικού συστήματος ενόψει των δημοτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2023 καθώς και την άμεση έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

– Επείγουσες χρηματοδοτήσεις των δήμων και των ΔΕΥΑ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους, του ναυαγοσωστικού προγράμματος, και του προγράμματος περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

– Επείγουσες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ των άλλων στη βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, την περαιτέρω βελτίωση του θεσμού της κινητικότητας, τη συνέχιση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, την παράταση των συμβάσεων των σχολικών καθαριστριών κ.λπ.

– Επέκταση και επιτάχυνση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι το όραμα και το μέγα ζητούμενο για το κράτος και το διοικητικό σύστημα είναι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση με μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων, προσωπικού και μέσων για την καλύτερη άσκησή τους. Τόνισε την ανάγκη να ανοίξει ουσιαστική συζήτηση για το ζήτημα του σύγχρονου, ισόχρονου, παράλληλου βηματισμού και της δίκαιης ανάπτυξης όλων των Δήμων.

Τέλος σημείωσε ότι η ΚΕΔΕ επιδιώκει και προσμένει να έχει ουσιαστική και ειλικρινή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Ούτε θέλουμε να αιφνιδιάσουμε, ούτε να αιφνιδιαστούμε, θέλουμε να γνωρίζουμε, γιατί μπορούμε να συμβάλλουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρίζογλου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος δήλωσε σχετικά: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για όλους μας σχολείο δημοκρατίας και διοίκησης. Η επιτυχία της είναι επιτυχία για τη χώρα. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μαζί, κεντρικό κράτος και δήμοι, ώστε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα για κάθε πολίτη. Για τις κοινές μας προτεραιότητες συζητήσαμε σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το σπίτι της αυτοδιοίκησης, με τον νέο Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, και αντιπροσωπείες όλων των παρατάξεων».