Θετική απόφαση για τη συνέχιση της κατασκευής του ρέματος «Κόρμπι»
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Θετική απόφαση για τη συνέχιση της κατασκευής του ρέματος «Κόρμπι»

Με την 1283/2023 απόφαση του, που δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 το 5ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακάλεσε τελεσίδικα προηγούμενη απόφαση του βάσει της οποίας το έργο δεν μπορούσε να προχωρήσει.

Θ
υμίζουμε πως στις 28 Ιουλίου 2023 με την 452/2023 απόφαση του, (η οποία καθαρογράφτηκε και δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούστου 2023, κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου με ανεπαρκή αιτιολόγηση ακύρωσε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Με τάχιστες διαδικασίες η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης άσκησαν προσφυγή κατά τις απόφασης η οποία συζητήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, μόλις ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της αρνητικής απόφασης.

Στις 29 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε η ανάκληση της απόφασης του κλιμακίου και με τον τρόπο αυτό ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο για την άρση της ομηρίας των κατοίκων της περιοχής και την κατασκευή του ρέματος.

Ήδη η αναθέτουσα αρχή, η Περιφέρεια Αττικής έχει ζητήσει από την εργολήπτρια εταιρεία να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης και εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα εγκατασταθεί ο εργολάβος να συνεχιστεί το έργο.

Μετά την τελευταία εξέλιξη διαψεύστηκαν κατηγορηματικά όσοι όχι μόνο αμφισβητούσαν τη συνέχιση του έργου αλλά και για μικροπολιτικούς λόγους πανηγύριζαν την καθυστέρηση του έργου, εξέλιξη που ήταν σε βάρος της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μετά τη δημοσίευση της απόφασης του 5ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Το ρέμα Κόρμπι αποτελεί ένα έργο για το οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει αγωνιστεί σθεναρά τα τελευταία χρόνια. Η ολοκλήρωση του θα δώσει οριστική λύση στο σημαντικό πρόβλημα πλημμυρών που αντιμετωπίζει η περιοχή και θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσίων τους σε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της Βάρης. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε επιτέλους οριστική λύση στον γραφειοκρατικό Γολγοθά που καθυστερεί την εξέλιξη του έργου τα τελευταία χρόνια και σύντομα στο Κόρμπι θα δοθεί λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή τα τελευταία πενήντα και πλέον χρόνια. Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την συνεργασία τους και την συνδρομή τους στο θετικό αποτέλεσμα».