Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Α.Α. υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού, με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, εν όψει της πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο
κ. Αυγερινός, κατά την εισήγησή του, σημείωσε πως σκοπός της συνεδρίασης είναι ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ετοιμότητά τους ενώ επεσήμανε ότι στις περιοχές που επλήγησαν το καλοκαίρι από πυρκαγιά, όπως περιοχές του Δήμου Αχαρνών, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στις λεκάνες απορροής, όπου η φυσική βλάστηση των δασικών εκτάσεων έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των σχετικών υπηρεσιών (της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ, της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, των Δασαρχείων, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΜΥ, της ΕΛΑΣ, της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής), οι οποίοι ανέπτυξαν τον προγραμματισμό τους για τον καθαρισμό των ρεμάτων, των φρεατίων υδροσυλλογής, του δικτύου ομβρίων υδάτων, την εκτέλεση των νέων αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και άλλων απαραίτητων ενεργειών.

Από την πλευρά της η Περιφέρεια, στις χωρικές ζώνες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, μεριμνά για τα εξής προληπτικά έργα:

  • Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών
  • Τον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων
  • Την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ρεμάτων και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εφόσον συντρέχουν λόγοι μετά από σχετικό έλεγχο
  • Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων
  • Την παροχή οδηγιών και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων και εργασιών συντήρησης

εγγειοβελτιωτικών έργων από τους ΟΕΒ

  • Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Μεταξύ άλλων, κατά τη συνεδρίαση, επισημάνθηκε επίσης ότι οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει χώρους προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών μετά την εκδήλωση πλημμυρών ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, η οποία μπορεί να απαιτηθεί για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών. Εν προκειμένω, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων και όχι η Πυροσβεστική Υπηρεσία όπως στις δασικές πυρκαγιές, στις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου δύναται να ξεπεράσει την προστασία που παρέχουν τα αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους σε κατοικημένες περιοχές, ή όποιος άλλος έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή που εξελίσσεται η καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος στην περίπτωσή μας, έχει ήδη εξουσιοδοτήσει σχετικώς τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.