Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. εν όψει χειμερινής περιόδου
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. εν όψει χειμερινής περιόδου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2023-24, συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με θέματα τόσο τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου που πέρασε, όσο και το σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων καθώς και από χιονοπτώσεις και παγετό.

Ο
Πρόεδρος του ΣΟΠΠ, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως την Πυροσβεστική για την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, και  επεσήμανε ότι ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων αλλά και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στην εκτέλεση έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας, που συμβάλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, είναι αναγκαία για την επίτευξη της ασφάλειας των πολιτών, των περιουσιών τους και των υποδομών γενικότερα.

Σχετικά με τον απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, σημειώθηκε ότι από απόψεως κλιματικών συνθηκών ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι. Ενδεικτικό είναι ότι για πρώτη χρονιά φέτος, ξεκίνησε να εκδίδεται ο χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά ήδη από την 1η Μαΐου, ημέρα έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας παρέμεινε στο 5 για πέντε συνεχείς μέρες.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα του έγκαιρου και πληρέστερου καθαρισμού των οικοπέδων, με τον Αντιπεριφερειάρχη να επισημαίνει ότι πέρα από το γεγονός ότι πρέπει οι πολίτες να είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα και να μην το αμελούν, η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους θα πρέπει να μεριμνήσει και να δώσει οικονομικά κίνητρα στους πολίτες που αποδεδειγμένα δεν δύνανται οικονομικά να κάνουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους μόνοι τους. Ιδιαίτερη μνεία επίσης έγινε στην προστασία των περιοχών Natura, όπως είναι ο Σχινιάς, με κοινή διαπίστωση όλων ότι το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα αποτελεσματικά, με λύση που θα είναι βιώσιμη.

Αναφορικά με τις πλημμύρες και τις χιονοπτώσεις, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από τα εξής θέματα:

– Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.

– Καθαρισμός και συντήρηση των αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων από την Περιφέρεια και τους Δήμους (ο κάθε φορέας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του) σε τακτική βάση αλλά και μετά από κάθε σημαντικό γεγονός ραγδαίας βροχής – καταιγίδας).

– Τα Δασαρχεία να φροντίσουν για προγραμματισμό, μελέτη και εκτέλεση μέτρων και αντιπλημμυρικών έργων, όπως κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα κλπ.

– Καταγραφή των ιρλανδικών διαβάσεων από τους Δήμους ώστε να γίνουν σημάνσεις προς ενημέρωση των πολιτών, και πιθανή φύλαξή τους με την παρουσία προσωπικού των Δήμων ή της Αστυνομίας, κατά τις κρίσιμες ώρες εξέλιξης του φαινομένου.

– Περιφέρεια και Δήμοι να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα διάθεσης γερανοφόρων οχημάτων για την απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων λόγω χιονόπτωσης ή παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του ο κάθε φορέας.

– Οι Δήμοι επίσης να φροντίσουν για την προμήθεια άλατος για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της ευθύνης τους, να επικαιροποιήσουν τους θερμαινόμενους χώρους της περιοχής τους και να προσδιορίσουν χώρους εναπόθεσης μπαζών από πλημμύρες.

Τέλος, σημαντικό είναι να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας με κάθε πρόσφορο μέσο.