Στις 2 Μαρτίου οι εκλογές της ΚΕΔΕ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Στις 2 Μαρτίου οι εκλογές της ΚΕΔΕ

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία της ΙΖ Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ και της ανάδειξης του νέου ΔΣ καθώς και του εποπτικού συμβουλίου του κορυφαίου συλλογικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Ο
ι εκλογές θα διεξαχθούν στις 2 Μαρτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί.

Ακολουθεί το πρόγραμμα

09:00 – 10:00 Διαπίστευση συνέδρων.

10:00 – 10:30: Διαπίστωση απαρτίας – Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής – Έγκριση Κανονισμού Εργασιών ΙΖ’ Γενικής Συνέλευσης

10:30 – 11:30:

Καλωσόρισμα Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα

Χαιρετισμός Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Λάζαρου Κυρίζογλου

Χαιρετισμοί Πολιτικής Ηγεσίας Υπουργείου Εσωτερικών

11:30 – 13:00 Τοποθετήσεις Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων

13:00 – 14:00: Διάλειμμα

14:00 – 19:00: Έναρξη διαδικασιών εκλογής (ψηφοφορία) μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου Κ.Ε.Δ.Ε. δημοτικής περιόδου 2024 – 2028

Α’ Εκλογικό Τμήμα Αίθουσα «OLYMPIA»

Β’ Εκλογικό Τμήμα Αίθουσα «VERGINA» 19:00 Λήξη ψηφοφορίας