Στήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση

Με πρόσκληση που εξέδωσε στις αρχές Φεβρουαρίου η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, καλεί την ΕΕΤΑΑ να προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες ως φορέας υλοποίησης για την υλοποίηση του προγράμματος για την προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η
πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 23.333.334 € με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και είναι η πρώτη που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αφορά:
α. Στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση σε αντίστοιχες δομές φροντίδας (Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
β. Στην παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
γ. στην παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με την παροχή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) στους νόμιμους εκπροσώπους (αιτούντες) των ωφελούμενων παιδιών. Από την εν λόγω πράξη αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά περίπου 9.217 παιδιά.
Με αφορμή την σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης Αττικής, ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται με σύνεση και υπευθυνότητα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους πόρους, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες που υπάρχουν, ιεραρχώντας αυστηρά τις προτεραιότητές της. Η κοινωνική μέριμνα σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά μας, αποτελούν ύψιστο καθήκον μας γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Οφείλουμε να στηρίζουμε τις οικογένειες, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπηρετούμε με συνέπεια και σταθερότητα το όραμά μας για μία υπεύθυνη, ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους Αττική, χτίζουμε μία πιο υγιή Περιφέρεια για όλες και όλους, με πράξεις και όχι με λόγια».