Στη διάθεση των Δήμων δυο νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Στη διάθεση των Δήμων δυο νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές

Την διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Τ
ο Άρθρο 1 της απόφασης αναφέρει:
1. Τη διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» και «Στοιχεία για Τέλη Παρεπιδημούντων» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής δήλωσης τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και παρεπιδημούντων» της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους:
Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχείρησης και Υποκαταστημάτων.
2. Επιπλέον τη διάθεσή της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0)» στο Πληροφοριακό Σύστημα «GovApp ΔΤ Ακαθαρίστων Εσόδων» ομοίως της Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.