Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής

Στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Σαρωνικού παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου, το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το τρέχον έτος.

Σ
το πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης για την ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Σαρωνικού παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Απριλίου, το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το τρέχον έτος.

Συγκεκριμένα, η αντιδήμαρχος Τουρισμού Βικτώρια Σιμιτζή, μετά από σύντομο απολογισμό των δράσεων του πρώτου τριμήνου του έτους, προέβη σε αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου  για το νέο τουριστικό πρόγραμμα του 2024. Το σχέδιο συνδυάζει όλες τις πτυχές της ταυτότητας του Σαρωνικού, με σκοπό να προβληθούν τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά μέσα από µια γκάµα ελκυστικών, ανταγωνιστικών και ώριμων τουριστικών προϊόντων και να επιτευχθεί γεωγραφική διασπορά της τουριστικής κίνησης καθώς και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμα δράσης τουριστικής προβολής που ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει παρεμβάσεις που καλύπτουν τρεις στρατηγικούς άξονες:

Α. Δράσεις επικοινωνίας, δημοσιότητας και προβολής προορισμού

Β. Υποστηρικτικές δράσεις

Γ. Διοργάνωση τουριστικών δράσεων και εκδηλώσεων για την προώθηση της φυσιογνωμίας του δήμου, με κυριότερα σημεία αναφοράς τα εξής:

– δημιουργία νέας εικαστικής ταυτότητας – rebranding Δήμου Σαρωνικού

– αναβάθμιση ιστοσελίδας τουριστικής προβολής, www.saronikos.gr

– δημιουργία ενός νέου αναβαθμισμένου φωτογραφικού portfolio για τα τουριστικά προϊόντα του Δήμου Σαρωνικού

– δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής και τη φιλοξενία δημοσιογράφων

– συμμετοχή με προωθητικό υλικό του Δήμου Σαρωνικού, στα εκθεσιακά περίπτερα της Περιφέρειας Αττικής

– δημιουργία Πλατφόρμας Εθελοντών

– δημιουργία Επικοινωνιακής Τουριστικής Πλατφόρμας (application) My Saronikos

– διαφημιστική προβολή του Δήμου Σαρωνικού

– διοργάνωση και Διεξαγωγή του 1ου Τουριστικού Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Σαρωνικού (Σεπτέμβριος 2024)

– διοργάνωση και Διεξαγωγή του 1ου Τουριστικού Συνεδρίου του Δήμου Σαρωνικού (Σεπτέμβριος 2024) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27/09)

– διοργάνωση workshops και σεμιναρίων εκπαίδευσης επαγγελματιών για ενημέρωση και κατάρτιση επί θεμάτων τουρισμού.

Πρόκειται για ενέργειες οι οποίες συμβάλουν στην καθιέρωση του δήμου Σαρωνικού ως τουριστικού πόλου έλξης που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες οδηγώντας ταυτόχρονα την περιοχή σε ήπια ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία.