Νέο σύγχρονο Λειοτεμαχιστή απέκτησε ο Δήμος
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Νέο σύγχρονο Λειοτεμαχιστή απέκτησε ο Δήμος

Ο Δήμος Διονύσου ενισχύει συνεχώς το στόλο οχημάτων και μηχανημάτων του και παρέχει νέα αποτελεσματικά εργαλεία στους εργαζομένους του, με σκοπό τη διευκόλυνση του παρεχόμενου έργου προς τους πολίτες.

A
υτή τη φορά ένας σύγχρονος Λειοτεμαχιστής είναι το νέο απόκτημα του Δήμου, που παραλήφθηκε τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και τέθηκε σε λειτουργία στο χώρο του Κλαδοφάγου, παρουσία του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και στελεχών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Ο συγκεκριμένος Λειοτεμαχιστής αποτελεί ένα ειδικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας με υψηλή αποτελεσματικότητα και σημαντικές δυνατότητες, για τη μηχανική επεξεργασία και τον τεμαχισμό ογκωδών απορριμμάτων και φυτικών καταλοίπων πάσης φύσεως (παλιά έπιπλα, στρώματα, καναπέδες, πλαστικά, αδρανή υλικά, ρίζες κλπ). Συγκεκριμένα έχει τη δυνατότητα να τεμαχίζει, με χαμηλό κόστος και στο επιθυμητό και κατάλληλο μέγεθος, τα ογκώδη απορρίμματα, λύνοντας έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή καθιστά την διαχείριση των ογκωδών απορριμμάτων πιο γρήγορη και οικονομική, μέσω της μείωσης του όγκου τους στο ελάχιστο δυνατό, μέσω διεργασιών τεμαχισμού, θραύσης και κοπής.

Η προμήθεια του Λειοτεμαχιστή έγινε με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, που εξασφαλίστηκαν κατόπιν ενεργειών του Δήμου Διονύσου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και ίδιους πόρους του Δήμου.

Το υπερσύγχρονο και οικονομικό στη χρήση και συντήρησή του μηχάνημα, είναι μεγάλο (25 τόνους) και έχει μήκος 11,5m, πλάτος 2,5m και ύψος 3,5m, ώστε να μπορεί να υποδέχεται και να τεμαχίζει, διαχωρίζοντας τα μέταλλα και ιδιαίτερα ογκώδη απορρίμματα.

Ο τεμαχισμός των ογκωδών απορριμμάτων μειώνει κατά πολύ το οικονομικό κόστος του Δήμου, το οποίο απαιτείται για τη μεταφορά και την απόρριψη των ογκωδών απορριμμάτων, ενώ επίσης διευκολύνει την περαιτέρω ανακύκλωση και ορθή διαχείρισή τους, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.