Μητρώο πολιτικής προστασίας δημιούργησε ο Δήμος
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Μητρώο πολιτικής προστασίας δημιούργησε ο Δήμος

Ο Δήμος Ωρωπού, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, και τις οδηγίες για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων, στα πλαίσια εφαρμογής του αριθμ. 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020, προχωρά στη δημιουργία ειδικού Μητρώου Πολιτικής Προστασίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (πχ. άτομα με κινητικά προβλήματα, τυφλοί, κωφοί, ασθενείς που μπορούν να μετακινηθούν μόνο με ασθενοφόρο κλπ.) και στερούνται προστατευτικού περιβάλλοντος.

Γ
ια την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, προχωρά σε δημόσια πρόσκληση – ανακοίνωση, προκειμένου τα άτομα που εντάσσονται στο πλαίσιο που περιγράφεται παραπάνω, τα ίδια ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να παράσχουν τα απαιτούμενα στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, ώστε να καταγραφούν σε ένα μητρώο και να ενημερώνονται έγκαιρα από τη Δημοτική Αρχή, σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης τους από τις περιοχές που διαβιούν.