Εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ για την Κοιλάδα του Δήμου Ωρωπού
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ για την Κοιλάδα του Δήμου Ωρωπού

Ένα θέμα που λίμναζε επί σειρά ετών, η ένταξη στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) των περιοχών της Χωρικής Ενότητας Κοιλάδας Ωρωπού, προχωρά προς υλοποίηση, καθώς μετά από θετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινού, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Ο
ι περιοχές που περιλαμβάνονται στη Χωρική Ενότητα Κοιλάδας Ωρωπού και τις οποίες αφορά η ως άνω απόφαση είναι: οι Δημοτικές Κοινότητες Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου, Χαλκουτσίου και Ωρωπού, ενώ συνοπτικά, η προτεινόμενη οικιστική οργάνωση περιλαμβάνει:

 • Υφιστάμενοι οικιστικοί υποδοχείς 3.967,02 στρ.
 • Επεκτάσεις Α’ κατοικίας 5.874,29 στρ.
 • Επεκτάσεις Β’ κατοικίας 748,91 στρ.
 • Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) 490,53 στρ.
 • Ζώνη βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου 120,81 στρ.

Σύνολο οικιστικών περιοχών: 11.201,56 στρ.

Παρακάτω ακολουθεί ένας συνοπτικός εντοπισμός των χωρικών προβλημάτων της υπό μελέτη περιοχής, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ):

 1. η χαμηλή χωρική ανάπτυξη της ενδοχώρας
 2. η υψηλή χωρική ανάπτυξη των παραλιακών ζωνών – των παραλιακών οικισμών, και ταυτόχρονα
 3. οι συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ της α’ και β’ κατοικίας, των οικιστικών ζωνών με τη γεωργική γη, τον τουρισμό – αναψυχή, και τα δάση / δασικές εκτάσεις, αλλά και μεταξύ των δασών και της αγροτικής γης.
 4. η μεγάλη ανάπτυξη των οικιστικών συγκεντρώσεων της ευρύτερης παραλιακής ζώνης, που λειτουργούν κυρίως ως περιοχή Β΄ κατοικίας, η οποία την τελευταία όμως δεκαετία τείνει κατά μεγάλο ποσοστό να μετατραπεί σε περιοχή που κυριαρχεί η Α΄ κατοικία.
 5. η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας γενικά και η συρρίκνωση του μεγέθους της α΄ κατοικίας. Συνοπτικός εντοπισμός περιβαλλοντικών προβλημάτων

Ενώ τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι:

 1. η ρύπανση στον ποταμό Ασωπό που προέρχεται από την βιομηχανική περιοχή Αυλώνα – Οινοφύτων – Οινόης – Σχηματαρίου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη συνύπαρξη αγροτικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας.
 2. η απουσία οργανωμένων μονάδων συστηματικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών λυμάτων

Ο κ. Αυγερινός, στην εισήγησή του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί επί χρόνια το Δήμο Ωρωπού και τους κατοίκους του. Επιτέλους, να δοθεί ώθηση για ανάπτυξη και στο ενδότερο κομμάτι του Δήμου, πέραν της μεγάλης παράκτιας ζώνης, αφού βέβαια ληφθούν υπόψη και εφαρμοστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα διασφαλίσουν την υγιή ανάπτυξη της περιοχής και σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Και φυσικά, να υλοποιηθούν τα μεγάλα μελετούμενα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή, τα οποία αφορούν τα τελευταία χιλιόμετρα της κοίτης του Ασωπού και που μεταξύ άλλων, προτείνουν διεύρυνση της κοίτης του, μετατόπισή της και διαμόρφωση αναχωμάτων». Επίσης, ο κ. Αυγερινός συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι: «Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με οποιαδήποτε τροποποίηση επί τω δυσμενέστερω, περιοχών ειδικής προστασίας, όπως υδροβιοτόπων, ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών, δασικών περιοχών και αναδασωτέων, περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ».