Διαγραφές χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης στο πλαίσιο ενστάσεων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγραφές χρεώσεων λογαριασμών ύδρευσης στο πλαίσιο ενστάσεων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου στην 25η συνεδρίασή του, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Πόρων, Ψηφιακών Εφαρμογών και Φιλοζωίας Ιωάννη Τσουδερού για το 7ο θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ».

H
απόφαση έρχεται να υλοποιήσει προηγούμενη δέσμευση του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, για την όσο το δυνατόν πιο δίκαιη αντιμετώπιση παραπόνων/ενστάσεων για υπέρογκες χρεώσεις, και να αποκαταστήσει στο μέτρο του δυνατού χρόνια προβλήματα και αδυναμίες της υπηρεσίας ύδρευσης, για τα οποία δεν ευθύνονται οι πολίτες.

Συγκεκριμένα η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1) Τη μείωση των λογαριασμών ύδρευσης για τους οποίους έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν ενστάσεις (για την περίοδο από το 2021 έως και τις 31/12/2023) με τον υπολογισμό των αντιστοίχων καταναλώσεων στις 2 (δύο) κατώτερες κλίμακες.

2) Τη διαγραφή ποσών σε λογαριασμούς που η αρμόδια υπηρεσία θα διαπιστώσει την ύπαρξη αφανών διαρροών.