Ασκήθηκαν οι πρώτες αγωγές από τον Δήμο Διονύσου
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ:

Ασκήθηκαν οι πρώτες αγωγές από τον Δήμο Διονύσου

Υλοποιείται μία ακόμη βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αυτή τη φορά με αντικείμενο τη Δημοτική Περιουσία, μέσα από τη άσκηση των πρώτων αγωγών για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση δύο κοινόχρηστων χώρων άνω των 26 στρεμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Ο
ι δύο αγωγές που άσκησε ο Δήμος στρέφονται κατά 59 συνολικά φυσικών και νομικών προσώπων, με την προσεπίκληση και του ελληνικού δημοσίου, και έχουν ως σκοπό τη διεκδίκηση – κατοχύρωση κοινόχρηστων χώρων αντίστοιχης έκτασης 12.072 και 14.387 τ.μ. στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.

Οι αγωγές αφορούν δύο εκτάσεις, η πρώτη μεταξύ των οδών Αδραμυτίου, Αιολίδος και Περγάμου, ενώ η δεύτερη, παραπλεύρως της οδού Μητροπολίτου Κυδωνιών, έναντι του 2ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου.

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνονται τα εξής:

Το ζήτημα της διεκδίκησης – κατοχύρωσης της Δημοτικής Περιουσίας αποτελεί σημαντική και κεφαλαιώδους σημασίας προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, επειδή:

– Τα στοιχεία του περιουσιολογίου του Δήμου παρέμεναν εντελώς ελλιπή μέχρι το 2019, δηλαδή, με τα στοιχεία των δηλώσεων των προκαλλικρατικών Κοινοτήτων, κατά την κτηματογράφιση του 2008, παρά μάλιστα το γεγονός ότι είχαν ακολουθήσει διαδικασίες (προσωρινής ανάρτησης, ενστάσεων, κ.λπ.) πριν την οριστικοποίησή τους το 2018, που είναι βέβαιο ότι τα είχαν αλλοιώσει.

– Οι όποιες ενέργειες (διοικητικές ή ένδικες), θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να ασκηθούν εντός 7ετίας από το έτος 2018, που λειτούργησε το κτηματολόγιο στην περιοχή, δηλαδή μέχρι το 2025.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Αντιδημαρχία Χωροταξικού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη Φωτάκη, από την πρώτη στιγμή (2019), κινήθηκε συντονισμένα και μεθοδικά για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, που αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου, αλλά παίρνει δραματικό χαρακτήρα ειδικά στην Κοινότητα Διονύσου, όπου η διεκδίκηση αφορά πάνω από 400 στρέμματα Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Αντιδημαρχία, παρά τις αντίξοες συνθήκες της περιόδου με βασική την υποστελέχωση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, προχώρησε σε:

  • Αξιοποίηση Μηχανικού, ειδικού περί τα κτηματολογικά, ειδικού συμβούλου του Δημάρχου, για τη συγκεκριμενοποίηση του προβλήματος (σύγκριση οριστικών κτηματολογικών στοιχείων με τα αντίστοιχα ελλιπή του περιουσιολογίου).
  • Συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια, για τη συλλογή πολύτιμου υλικού, χρήσιμου για την άσκηση των κατάλληλων μέσων διεκδίκησης.
  • Εκπόνηση των απαραίτητων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών, αξιοποιώντας συνδυασμό ίδιων μέσων, σύμβασης παροχής Τοπογραφικών Υπηρεσιών και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) που εκπονεί ο Δήμος με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
  • Σύναψη σύμβασης – πλαίσιο με έμπειρο και εξειδικευμένο Νομικό Γραφείο (Ι. Ζηκίδης) για τη νομική συνδρομή που απαιτείται (άσκηση ανάλογα, διοικητικών ή ένδικων μέσων) με αντιμετώπιση του προβλήματος προσδιορισμού της πληθώρας των εμπλεκομένων.

Σήμερα, πλέον, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο παραπάνω σχεδιασμός για τις Κοινότητες Διονύσου, Ροδόπολης και Σταμάτας, ενώ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και στις υπόλοιπες, με συνέπεια ο Δήμος να είναι σε θέση να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς στην άσκηση των απαραίτητων διοικητικών ή ένδικων μέσων, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Το μεγάλο θέμα της διεκδίκησης – κατοχύρωσης της Δημοτικής Περιουσίας έχει βρει το δρόμο του, για να ακολουθήσει αυτό της αξιοποίησής της προς όφελος όλων των πολιτών του Δήμου.