Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟTA α’ και β’ βαθμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟTA α’ και β’ βαθμού

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Ο
πως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣ «Η Υπουργός Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών θέτουν από την 13η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:45, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Σε αυτό το link μπορεί κανείς να λάβει μέρος στη διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ypes/?p=8869

Με μια πρόχειρη εκτίμηση του νομοσχεδίου, οι αλλαγές που προτείνονται δημιουργούν μια νέα διοικητική πραγματικότητα για τους Δήμους σε αρκετούς τομείς, με στόχο όπως μπορούμε να ερμηνεύσουμε την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στη λήψη αποφάσεων, την κατάργηση – εκτός εξαιρέσεων όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι – των νομικών προσώπων, χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις εργασίας, αφού οι υπάλληλοι θα απασχολούνται σε θέσεις εργασίας αναλόγως των προσόντων τους στον Δήμο.

Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα, καταργούνται – εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων – και οι εργασίες τους μεταφέρονται στη εκάστοτε δημοτική επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δήμο.

Η διαβούλευση εν μέσω προεκλογικής περιόδου και οι θέσεις που θα κατατεθούν θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στις 20 Σεπτεμβρίου συγκαλεί συνεδρίαση με κυρίως θέμα το εν λόγω σχέδιο νόμου.