Ανακοίνωση του Δήμου για την υποχρεωτική αργία του Δημάρχου
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση του Δήμου για την υποχρεωτική αργία του Δημάρχου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σχετικά με την 15ημερη υποχρεωτική αργία του δημάρχου για την υπόθεση με τις ομπρέλες σε παραλία του Δήμου ανακοίνωσε:

«Σ
τα πλαίσια της διαφάνειας και της ενημέρωσης, και αφού περατώθηκαν πλέον οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες για την υπόθεση της αργίας του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και του Προέδρου του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ Χάρη Ζαγουρή, για τη δωρεάν διάθεση ομπρελών από τη Δημοτική Επιχείρηση το έτος 2017 με στόχο την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και λουόμενων στην παραλία Βρωμοπούσι, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής στους πολίτες της Λαυρεωτικής.

Η διάθεση των ομπρελών και των ανακλίντρων που έλαβε χώρα το 2017,2018 και 2019 από τη δημοτική αρχή σε έξι τουλάχιστον πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου μας έγινε δωρεάν, με το ξεκάθαρο πολιτικό σκεπτικό να εξυπηρετηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι συμπολίτες μας, προκειμένου να υπάρξει αφενός ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση και παραμονή στην παραλία κατά τους θερινούς μήνες, αφετέρου ισότιμη πρόσβαση και χρήση της παραλίας, και για εκείνους που δεν μπορούσαν να μεταφέρουν δικά τους ανάκλιντρα ή ομπρέλες ή δεν μπορούσαν να πληρώσουν.

To Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι υπήρχε τυπική- και μόνο- παράβαση της διαδικασίας (αναρμοδιότητα) για τη δωρεάν διάθεση από τη ΔΑΝΕΤΑΛ εντός του χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) ομπρελών και ανακλίντρων  και αφού έκανε δεκτές τις αντίστοιχες προσφυγές, μείωσε την αργία στο ελάχιστο, δηλαδή δεκαπέντε (15) και δέκα (10) ημέρες αντίστοιχα για τον καθένα.

Για την ίδια υπόθεση, το ποινικό δικαστήριο απήλλαξε τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΑΝΕΤΑΛ επί της ουσίας με το σκεπτικό ότι η απλή τοποθέτηση μη πακτωμένων στο έδαφος ομπρελών και ανακλίντρων δεν επέφερε μεταβολή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Βρωμοπούσι, καθώς επίσης και ότι η τροχήλατη καντίνα τοποθετήθηκε νομίμως σε χώρο που βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού και παραλίας, σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.

Από τις ανωτέρω αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καθίσταται σαφές στον καθένα, ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παράβαση ή βλάβη του Δήμου ή του περιβάλλοντος.»

Ο δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Mια υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε από ολίγους για αντιπολιτευτική ρητορεία έφτασε στο τέλος της, δικαιώνοντας πλήρως την επιχειρηματολογία μας. Μετά άλλωστε και τα νέα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού, όπου πολίτες από όλη τη χώρα αντέδρασαν δικαίως στην εμπορευματοποίηση της χρήσης των παραλιών και του αποκλεισμού τους με οικονομικά κριτήρια, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι ΟΤΑ πρέπει να καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες, ώστε η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες να είναι δωρεάν, όπου είναι δυνατό, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη, η ισότιμη και η δωρεάν χρήση και εξυπηρέτηση σε αυτές. Απευθυνόμενος στους συνδημότες μας δηλώνω ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε συνεχώς με σκοπό να εξυπηρετούνται όλοι ανεξαιρέτως οι συμπολίτες μας, προκειμένου να υπάρχει δωρεάν, ασφαλής και λειτουργική πρόσβαση και παραμονή στην παραλία κατά τους θερινούς μήνες.»

Υπενθυμίζουμε ότι το ΣτΕ στην απόφαση που εξέδωσε ανέφερε: «Είναι πειθαρχικό αδίκημα των αιρετών οργάνων ΟΤΑ η λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων για τους λουόμενους σε κοινόχρηστη παραλία, όχι όμως για την εκμίσθωση καντίνας σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο εκτός παραλίας» και προσθέτει:

«Οι αποφάσεις 2080-2081/2023 έχουν εκδοθεί επί προσφυγών που ασκήθηκαν αντιστοίχως από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής και Δημοτικό Σύμβουλο του ίδιου Δήμου κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της αργίας έξι μηνών λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος.»

Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχουν περιληπτικά ως εξής: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 75, 76, 135, 138, 185, 252 και 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς τη “Δημοτική ανώνυμη εταιρεία ακινήτων Λαυρεωτικής” (ΔΑΝΕΤΑΛ).

Οι προσφεύγοντες, Δήμαρχος Λαυρεωτικής και Δημοτικός Σύμβουλος του ίδιου Δήμου, είχαν οριστεί αντιστοίχως Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ. Κατόπιν της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, με αποφάσεις του προχώρησε στην εκμίσθωση ορισμένων δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε ιδιώτες για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, μεταξύ άλλων, σε περιοχή στην παραλία Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο), που βρισκόταν εκτός της ζώνης παραλίας. Παράλληλα, με άλλη απόφασή του, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν εντός του χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) ομπρέλες και ανάκλιντρα για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Στους προσφεύγοντες επιβλήθηκε η παραπάνω πειθαρχική ποινή από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τον λόγο ότι υπερψήφισαν τις προεκτεθείσες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, με τις οποίες αποφασίσθηκε αφενός η εκμίσθωση της καντίνας στην περιοχή της παραπάνω παραλίας όσο και η διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων εντός της παραλίας αυτής.

Με τις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών οργάνων ΟΤΑ εκτείνεται και στην άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στο ΔΣ δημοτικής ανώνυμης εταιρείας που ιδρύεται κατά το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς συνδέεται λειτουργικά με την διοίκηση από τον οργανισμό αυτόν, μέσω της δημοτικής επιχείρησης, των σχετικών τοπικών υποθέσεων. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η χρήση και εκμετάλλευση των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων αποτελεί τοπική υπόθεση, για την οποία αρμόδιο είναι το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί με απόφασή του να παραχωρεί την αξιοποίησή τους σε ανώνυμη δημοτική εταιρεία που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής είχε αρμοδίως εκδοθεί κατά το μέρος που αφορούσε στην παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης από τη ΔΑΝΕΤΑΛ των δημοτικών κοινοχρήστων χώρων και ότι οι περαιτέρω αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ για την εκμίσθωση του δημοτικού κοινοχρήστου χώρου στην παραλία Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας είχαν ληφθεί με βάση σχεδιαγράμματα που αποτύπωναν την παραχωρηθείσα έκταση εκτός της χαραχθείσας γραμμής παραλίας.

Τούτο μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και με συνεκτιμώμενη από το Δικαστήριο αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, κατά το μέρος που κήρυξε αθώο τον μισθωτή της καντίνας επί του  αδικήματος της παράνομης επέμβασης σε αιγιαλό και παραλία (άρθρο 29 του ν. 2971/2001). Συνεπώς, κρίθηκε ότι οι προσφεύγοντες δεν υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, κατά το μέρος που υπερψήφισαν τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση του χώρου αυτού για την τοποθέτηση καντίνας.

Περαιτέρω, όμως, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι το δικαίωμα απλής χρήσης της συγκεκριμένης παραλίας Βρωμοπούσι (Καλοπήγαδο) με τη δωρεάν διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων δεν είχε παραχωρηθεί στη ΔΑΝΕΤΑΛ με την προεκτεθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.

Η παραλία αυτή ανήκε στη διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου Λαυρίου και, συνεπώς, το ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ δεν είχε την εξουσία να αποφασίσει τη χρήση της παραλίας αυτής με τη διάθεση στους λουομένους ομπρελών και ανακλίντρων.

Το γεγονός ότι με την ίδια ως άνω αμετάκλητη ποινική απόφαση ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης επέμβασης σε παραλία για τον λόγο ότι “η απλή τοποθέτηση μη πακτωμένων στο έδαφος ομπρελών και ανακλίντρων δεν επέφερε μεταβολή του αιγιαλού και παραλίας” δεν ασκεί επιρροή, διότι το πειθαρχικό αδίκημα που του αποδόθηκε δεν ταυτίζεται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο αμετακλήτως αθωώθηκε, καθώς τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά με την ποινική απόφαση αφορούσαν στην υλοποίηση και όχι στη λήψη των αποφάσεων του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ.

Συνεπώς, κατά το μέρος αυτό, οι προσφεύγοντες υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο κρίθηκε ως προσήκουσα η πειθαρχική ποινή της αργίας, για μεν τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 15 ημερών, για δε τον Δημοτικό Σύμβουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΑΝΕΤΑΛ, διάρκειας 10 ημερών.