ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Οι επτά “Α” προτεραιότητες της οικονομίας στο τέλος του 2023

Μ
ε την ακρίβεια να προβάλει μακράν ως πρώτο πρόβλημα για 9 στους 10 πολίτες, οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία που αναδείχθηκαν το 2023, θα παραμείνουν οι ίδιες και στην ατζέντα του νέου έτους. Διανύοντας την περίοδο της εορταστικής αγοράς, οι συνθήκες, αλλά και οι παράμετροι, που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία δείχνουν τις πληθωριστικές πιέσεις να διαρκούν μέχρι και το πρώτο τετράμηνο του νέου έτους, ενώ σημειώνεται ότι η αντιμετώπιση της επίμονης ακρίβειας απαιτεί συνεργασίες κράτους, επιχειρήσεων και φυσικά των καταναλωτών. Η Ακρίβεια στα τρόφιμα, η Ανθεκτικότητα της οικονομίας, η Ανάπτυξη του ΑΕΠ, η Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η Αποτελεσματικότητα στο περιορισμό της φοροδιαφυγής, καθώς και η Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, είναι οι 7 βασικές προτεραιότητες που ξεχωρίζουν στο τέλος του 2023 και θα συνεχίσουν το 2024.

Με την τέταρτη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, επιβεβαιώθηκαν οι βασικοί άξονες των δράσεων που θα επιδιώξει να αναπτύξει η κυβέρνηση με την έλευση του νέου έτους. Η αναβάθμιση πιστοποιεί την πρόοδο της οικονομίας και τις ακόμη πιο θετικές προοπτικές που διανοίγονται για την ανάπτυξή της, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα για περαιτέρω ενίσχυση της εισροής επενδύσεων, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης της οικονομίας, χαμηλότερα επιτόκια και αύξηση της απασχόλησης. Ωστόσο, η θετική πορεία της οικονομίας, δεν επιτρέπει εφησυχασμό στην παρούσα συγκυρία, καθώς είναι κρίσιμη η συγκυρία για την περαιτέρω μεγέθυνση του ΑΕΠ από τα 234 δις ευρώ. Το 2024, πρέπει να είναι έτος ταχύρρυθμων μεταρρυθμίσεων και ενός παραγωγικού μοντέλου που θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής των επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα «τρέξει» και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Η ψηφιοποίηση του κράτους πρέπει να είναι ο στόχος, με τα όσα θετικά έχουν απορρεύσει από την μέχρι τώρα ψηφιοποίηση του για το επιχειρείν, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Επίσης το «time management» στο Δημόσιο, δηλαδή η στρατηγική σωστής διαχείρισης, θα επιτρέψει και στο «business management» να ακολουθήσει, οδηγώντας έτσι στην ολοκλήρωση ενός σύγχρονου ψηφιακού κράτους από την αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ και του ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώθηκε μια «εβδομάδα νομοσχεδίων», με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα δάνεια» την Δευτέρα 4/12, την ολοκλήρωση της διαβούλευσης του «μίνι ασφαλιστικού» στις 6/12, αλλά και τη ψήφιση του φορολογικού την Πέμπτη 7/12, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή να συζητηθούν τα βασικά τους στοιχεία. Οι παρεμβάσεις στη δημόσια διαβούλευση, είχε ως αποτέλεσμα τις 4 αλλαγές στο νέο φορολογικό. Το ΕΒΕΠ θα προτάσσει πάντα το καλώς εννοούμενο συμφέρον του επιχειρηματικού κόσμου που εκπροσωπεί, με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη της οικονομίας. Για το φορολογικό νομοσχέδιο, οι ενστάσεις και προτάσεις, παρά τις μίνι βελτιώσεις, δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για το «μίνι ασφαλιστικό», οι αποφάσεις βρίσκονται πολύ κοντά στις ανάγκες των ασφαλισμένων εργαζομένων και συνταξιούχων. Αναφορικά με τις οκτώ αλλαγές στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τα κόκκινα δάνεια, επισημαίνεται ότι τα μέτρα που αφορούν στην υποχρέωση των servicers να ενημερώνουν τους δανειολήπτες και να προστατεύονται τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όλα βεβαίως θα κριθούν στην εφαρμογή των τριών νέων νόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με ρυθμό 2,1% του ΑΕΠ αναπτύχθηκε η οικονομία μας το τρίτο τρίμηνο του έτους 2,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, σε όρους όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση μόλις κατά 0,02% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2023. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το 2o τρίμηνο, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,8% και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,7%. Σε ετήσια βάση, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1%, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 4,9%. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9%. Ο Ο.Ο.Σ.Α για την επόμενη διετία προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και πλεόνασμα από 1,1% σε 2,1% δύο στοιχεία που μας κάνουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το νέο έτος που έρχεται, παρά τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση να παραμένει κυρίαρχο ζήτημα. Μια αισιοδοξία που επίσης εδράζει και στο γεγονός ότι, από τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. για το τρέχον έτος, το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα με 1400 νέες επιχειρήσεις και μάλιστα σε αναλογία 4 προς 1, που αποδεικνύει ότι ο επιχειρηματικός κόσμος του ευρύτερου Πειραϊκού χώρου βρίσκεται σε δυναμική τροχιά.

 

* Ο Βασίλης Κορκίδης είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς