ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ήρθε η ώρα της Κοινωνικής Ευρώπης

Τ
ι σημαίνει κοινωνική Ευρώπη; Γιατί μας αφορά όλες και όλους; Τι διακυβεύεται σε αυτές τις Ευρωεκλογές; Γιατί η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι μια επιλογή που στηρίζει και ενδυναμώνει το στρατηγικό όραμα για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη;

Αυτά είναι μια σειρά από καίρια ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται και πολλές φορές καλούμαι να απαντήσω όλο το προηγούμενο διάστημα που συνομιλώ με τους πολίτες και τους εξηγώ τις θέσεις και τους στόχους του ΠΑΣΟΚ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Κοινωνική Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη δικαιοσύνης, συνοχής, αλληλεγγύης και ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Βασίζεται στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά, όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ισότητα ευκαιριών και η κοινωνική προστασία διασφαλίζονται για όλους.

Η Συνθήκη της Ρώμης, το 1957, έθεσε τα θεμέλια για την οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης.

Σταδιακά, όμως, έγινε αντιληπτό ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της δεν αρκούσε.

Η κοινωνική διάσταση απέκτησε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, οδηγώντας μετά από τις πολιτικές πιέσεις των προοδευτικών κομμάτων της Ευρώπης στην υιοθέτηση σειράς νομοθετικών πράξεων και πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση της οικονομικής σύγκλισης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματα όπως η αξιοπρέπεια του ατόμου, η ελευθερία και η ισότητα, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων που κατοχυρώνει 20 θεμελιώδη δικαιώματα στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία και τις κοινωνικές παροχές, το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ασφάλιση με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και την προσαρμογή της στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η ψηφιακή μετάβαση, είναι μερικά σημαντικά ορόσημα στην πορεία μας προς την κοινωνική Ευρώπη.

Σήμερα, παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, η Κοινωνική Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί ένα πρωτεύοντα στόχο για το ΠΑΣΟΚ και τα προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης.

Η πολιτική αμφισβήτηση και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού και των ακραίων δυνάμεων τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια των αδύναμων πολιτών και της μεσαίας τάξης κυρίως για την οικονομική τους κατάσταση που επιδεινώνεται αλλά και για την αβεβαιότητα σχετικά με το αύριο. Τροφοδοτείται ακόμη περισσότερο από την ανεπάρκεια των πολιτικών ηγεσιών να αφουγκραστούν τους πολίτες και να παρουσιάσουν αξιόπιστες λύσεις ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται από απρόσωπες γραφειοκρατίες χωρίς διαφάνεια και διαβούλευση.

Οι ακραίες δυνάμεις δεν αντιμετωπίζονται με εκκλήσεις στον πατριωτισμό των Ευρωπαίων αλλά με νέες, ριζοσπαστικές πολιτικές ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης.

Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Δεξιά. Ο αυξανόμενος αντι-ευρωπαϊσμός είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα των πολιτικών της.

Μπροστά μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από μείζονες προκλήσεις και επάνω σε αυτές, οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν πως θα τις αντιμετωπίσουν. Και εδώ οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και σε αυτές τις απαντήσεις κρύβονται οι μεγάλες διαφορές που μας χωρίζουν από τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις και φυσικά από τα κόμματα της Άκρας Δεξιάς που απειλητικά αυξάνουν τη δύναμη τους.

Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και την προώθηση της κοινωνικής κινητικότητας.

Η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους, είναι απαραίτητες για την κοινωνική ευημερία.

Η ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και η παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και ευημερούσας κοινωνίας.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την κλιματική αλλαγή. Ίσως την μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης. Πρόκληση η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή και την ευημερία.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνικής Ευρώπης για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους και σε συγκεκριμένους τομείς.

Παράδειγμα; Η κλιματική αλλαγή φέρνει ακραία καιρικά φαινόμενα και κινδύνους για την υγεία, επηρεάζοντας δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η άνοδος των τιμών ενέργειας και η στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας θέτουν προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας σε παραδοσιακούς κλάδους, απαιτώντας επανακατάρτιση και στήριξη των εργαζομένων. Και τέλος, η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε μετανάστευση λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών και απώλειας πόρων, ασκώντας πίεση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ένταξης.

Η Κοινωνική Ευρώπη, με επίκεντρο την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος για όλους.

Προτεραιότητα για τη χώρα μας αποτελεί η ανάπτυξη του θεσμού του κοινού δανεισμού στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις στα κρίσιμα δημόσια αγαθά, κυρίως παιδεία και υγεία, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής πολιτικής με κοινωνικά δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.

Πρέπει να τονίσουμε, ωστόσο, την εχθρότητα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς στην αύξηση του προϋπολογισμού, τη μονιμοποίηση του κοινού δανεισμού αλλά και έναντι της δράσης για την κλιματική αλλαγή.

Γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι κεντροαριστερές ευρωπαϊκές δυνάμεις και στη χώρα μας το ΠΑΣΟΚ.

Η Ευρώπη για να προχωρήσει πρέπει να αλλάξει. Να προωθήσει μια νέα Ευρωπαϊκή Κοινωνική Συμφωνία την οποία θα υπηρετήσει με πολιτική ενοποίηση.

Ήρθε η ώρα για την Ευρώπη της Συνοχής και της Δικαιοσύνης, της Κοινωνικής Ευρώπης

Μια ψήφος στο ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες Ευρωεκλογές, είναι μια ψήφος στην προσπάθεια μας για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη.

 

* Ο κ. Ηλίας Κικίλιας είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής