ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Αναζωογονώντας τον Κάμπο των Μεσογείων: Αγροτική Ανάπτυξη και Αειφορία

Η
Αττική, γνωστή για την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της, έχει επίσης μια μακρά παράδοση στη γεωργία. Ο κάμπος των Μεσογείων προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες για ανάπτυξη αν ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, ο αγροτουρισμός και η ποιότητα των τοπικών προϊόντων.
Για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες της περιοχής, θα πρέπει πρώτον να επενδύσουμε στη βελτίωση της υποδομής και στην κατάρτιση των αγροτών. Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και υποστήριξης μπορούν να δώσουν στους αγρότες τη γνώση και τα εργαλεία για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές.
Στον τομέα του αγροτουρισμού, η προώθηση της περιοχής ως προορισμού για τους λάτρεις της φύσης και των παραδοσιακών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων για τους κατοίκους. Η δημιουργία οικοτουριστικών καταλυμάτων, ξεναγήσεων σε αγρούς και οργάνωση γευσιγνωστικών εκδηλώσεων θα συμβάλλει στην ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και στη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών.
Όσον αφορά τις καλλιέργειες, η περιοχή διαθέτει πλούσια παραγωγή σταφυλιών, σύκων, ελαιόδεντρων, φυστικιών, φρούτων και λαχανικών υψηλής ποιότητας. Η προώθηση αυτών των προϊόντων στη διεθνή αγορά μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση και την αξία τους. Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν με τους παραγωγούς για τη δημιουργία κοινών στρατηγικών μάρκετινγκ και πιστοποίησης ποιότητας.
Από τη δική μου σκοπιά, η αειφόρος ανάπτυξη του κάμπου της Αττικής πρέπει να συνδυαστεί με την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Η πρόσβαση σε κρατικά κίνητρα και χρηματοδοτήσεις πρέπει να είναι δίκαιη, με ιδιαίτερη προσοχή στην υποστήριξη μικρών και μεσαίων αγροτών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των αγροτών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων.
Είναι επίσης απαραίτητο να προωθήσουμε την απασχόληση των νέων στον αγροτικό τομέα, προσφέροντάς τους κίνητρα και ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Προγράμματα όπως η καθιέρωση “Πράσινων Σχολείων” και η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας και του αγροτουρισμού θα ενθαρρύνουν τη νεολαία να ασχοληθεί με τη γη και την παράδοση.
Τέλος, η εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών, όπως η βιολογική γεωργία, η ανακύκλωση νερού και η εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφορίας.

 

Ο Ευάγγελος Αλμπάνης είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, Δρ. Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Ερευνητικός Συνεργάτης Τμ. Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών