ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

Αξιολόγηση των ΟΤΑ και σύγχυση αρμοδιοτήτων

M
ε το δεδομένο ότι την τελευταία πενταετία ούτε ένας Δήμος δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει όσα έργα είχε προαναγγείλει σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ το 27% κατάφερε να ολοκληρώσει τα έργα άνω του 50%, η Κυβέρνηση απεφάσισε: Να αξιολογήσει την τοπική αυτοδιοίκηση πάνω σε δώδεκα πυλώνες το επόμενο διάστημα, ώστε να μετριούνται οι επιδόσεις Δήμων και Περιφερειών σε τομείς που ξεκινούν από το οικονομικό νοικοκύρεμα αφού μόνον το 1% τήρησαν τον προϋπολογισμό σε ποσοστό 50%, πολιτική προστασία, εκπαίδευση και περιβάλλον.

Αφορμή για το νέο αυτό μέτρο προφανώς να υπήρξαν οι μεγάλες πυρκαϊές στην χώρα, και το ερώτημα κατά πόσον τα χρήματα που δίνονται πιάνουν τόπο, κι έτσι όπως δήλωσε ο κ. Πρωθυπουργός, οι ΟΤΑ να αξιολογούν με συγκεκριμένους δείκτες που θα καθορίζουν την συνέπεια τούτων στο περιβάλλον και τους δημότες τους.

Τα στοιχεία αυτά φυσικά δεν θα ελέγχει μόνον η κυβέρνηση, ώστε να κατανέμονται ανάλογα οι πόροι, αλλά θα είναι δημόσια αναρτημένοι στο διαδίκτυο για να μπορούν να τους βλέπουν οι πολίτες.

Όπως τα έσοδα των Δήμων από τέλη καθαριότητος, φωτισμό κοινοχρήστων χώρων, ΤΑΠ, υποχρεώσεις, δάνεια διαθέσιμα του ταμείου κλπ.

Αξιοποίηση ακινήτων, εκτελεστέα έργα, βεβαίωση (ιδιωτικά και δημόσια) προστίμων, πάρκα, ποδηλατόδρομοι, βρεφικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ΚΑΠΗ, αδέσποτα σκυλιά.

Τέλος ίσως και το σημαντικότερο κατά την άποψή μας, η διευκρίνιση – καλύτερα θεσμοθέτηση – των αρμοδιοτήτων των Δήμων, εν σχέσει με την Περιφέρεια (δημοτικοί οδοί και εθνικοί οδοί), Δασαρχείο που αξιώνει άδεια για να κλαδευτεί αν όχι κοπεί δένδρο σε ιδιωτικό κήπο και λοιπές συναρμοδιότητες, οι οποίες προκαλούν σύγχυση και μόνον, με αποτέλεσμα ο δημότης να βρίσκεται σε απόγνωση πού να πρωτοαπευθυνθεί για το θέμα του.

Τούτο έμμεσα προκύπτει προφανώς και από την αποχή του στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, σε ποσοστό περίπου του 75% επί του συνόλου των εκλογέων.

Επίσης στο θέμα των ρεμάτων και δικτύων αποχέτευσης και αιγιαλών παραλιών, εμπλέκονται κατά πληροφορίες τουλάχιστον 5 φορείς από τους Δήμους με την συντήρηση των δικτύων, Περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΕΥΔΑΠ κλπ.

Το πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο για την παραπάνω διοικητική μεταρρύθμιση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχολιάσθηκε από τον Δήμαρχο της Βάρης και Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλο, με όχι και τόσο κολακευτικά λόγια κατά τον οποίον, τούτο το νομοθέτημα δεν έχει επιρροή στα οικονομικά των ΟΤΑ, με την εξής δικαιολογία: Ότι λειτουργεί το παρατηρητήριο το οποίο μετά από μηνιαίες εκθέσεις του συνόλου αναφέρεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην συνέχεια τα έσοδα ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως προς την τήρηση και εφαρμογή του Δημοτικού Προϋπολογισμού όταν τα ανεπίδεκτα είσπραξης των δημοσίων εσόδων, φθάνουν το 30% του συνόλου.

Κατέληξε ο κ. Δήμαρχος να χαρακτηρίζει τα 12 μέτρα που θεσπίζονται αποτελούν μια καταγραφή των έργων που εκτελούνται πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κλπ. προς ενημέρωση των δημοτών. Τόνισε δε ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση αλλά ετεροδιοίκηση.

Στο σημείο αυτό ας μου επιτραπεί να καταθέσω την εμπειρία μου επί τριακονταετία αιρετός σε μεγάλο Δήμο, όπου στα Συμβούλια προσήρχοντο προς ενημέρωσή τους το πολύ πέντε δημότες και εκείνοι όταν είχαν θέμα προσωπικό προς συζήτηση.

Η αυστηρή αυτή τοποθέτηση δεν μας ευρίσκει σύμφωνους απόλυτα, αν και στο προηγούμενο σημείωμά μας πρόσφατα δημοσιευμένο στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ», διατυπώσαμε την άποψη ότι τα Δημοτικά Συμβούλια δεν αποφασίζουν, αλλά απλώς γνωμοδοτούν.

Όσον αφορά βέβαια για θέματα παιδείας, υγείας και πολεοδομίας, προκειμένου να μεταβιβασθούν στους ΟΤΑ αρμοδιότητες, απαιτείται ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση, αφού το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει.

Από επίσημες πληροφορίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι πολεοδομίες των Δήμων αρνούνται να συνεργασθούν, παρά την πάροδο 20 ετών συνεχίζουν να μην διαβιβάζουν «τελεσίδικες» εκθέσεις αυτοψίας επικαλούμενες φόρτο εργασίας και ελλιπή στελέχωση με αποτέλεσμα τα αυθαίρετα να μην μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα κατεδαφίσεων, οι αντίστοιχες αποφάσεις των οποίων ανέρχονται στις 2.775.

Με το ν. 4495/2017 η αρμοδιότητα εκτελέσεως πρωτοκόλλων κατεδάφισης για πολεοδομικά αυθαίρετα σε δάση, δασικές εκτάσεις και ρέματα και αιγιαλούς παραλίες, ανήκει στις περιφέρειες με την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τούτο όμως δεν ίσχυσε διότι ως προϋπόθεση της μεταβίβασης της παραπάνω αρμοδιότητος είχε τεθεί η ίδρυση παρατηρητηρίων δομημένου περιβάλλοντος στις περιφέρειες και στους Δήμους και το οποίον δεν συνέβη γιατί το Υπουργείο δεν εξέδωσε ακόμη το προβλεπόμενο Προεδρικό Διάταγμα!…

 

* Ο κ. Ιωάννης Σκουτέρης είναι Δικηγόρος, τέως αντιδήμαρχος Χολαργού