Συντάκτης: Βασίλης Κορκίδης

Αρχική » Βασίλης Κορκίδης
Η εξωστρέφεια της οικονομίας αναπτύσσει «εξαγωγική κουλτούρα»
Profiles

Η εξωστρέφεια της οικονομίας αναπτύσσει «εξαγωγική κουλτούρα»

Στο πεδίο του εξαγωγικού ανταγωνισμού δεν υπάρχει η πολυτέλεια του εφησυχασμού και της συνέχισης των μέχρι σήμερα δοκιμασμένων πρακτικών, αλλά προβάλει αδήριτη αναγκαιότητα καλλιέργειας μιας νέας κουλτούρας ικανής να προσδώσει δυναμική, ώστε να ανοίξει την «βεντάλια» των εξαγώγιμων προϊόντων με κύριο συστατικό της την εξωστρέφεια που πρέπει, σε επίπεδο επιχειρήσεων να αναχθεί σε εθνική προτεραιότητα.

Τα κίνητρα που δίνει η Ελλάδα στον εργαζόμενο συνταξιούχο, προηγούνται εκείνων που ακόμη «συζητά» η ΕΕ
Profiles

Τα κίνητρα που δίνει η Ελλάδα στον εργαζόμενο συνταξιούχο, προηγούνται εκείνων που ακόμη «συζητά» η ΕΕ

Η επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη φαίνεται να επιδεινώνεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο, η ευρωπαϊκή οικονομία να βρεθεί σε ύφεση.