Συντάκτης: Σταύρος Καλαφάτης

Αρχική » Σταύρος Καλαφάτης
Όλοι μαζί να απελευθερώσουμε τη δύναμη της Παιδείας
Profiles

Όλοι μαζί να απελευθερώσουμε τη δύναμη της Παιδείας

Είναι τουλάχιστον παράδοξο να επιτρέπονται ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι υποχρεωτική και να απαγορεύονται στην τριτοβάθμια, που επαφίεται στη βούληση του καθενός.