Συντάκτης: Κατερίνα Μπατζελή

Αρχική » Κατερίνα Μπατζελή
Πολιτεία και ζητήματα παραβατικότητας ανηλίκων
Profiles

Πολιτεία και ζητήματα παραβατικότητας ανηλίκων

Σήμερα, μετά από μία περίοδο εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, μίας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, οξύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες, αποσταθεροποιήθηκε το οικογενειακό περιβάλλον, εντάθηκε η φτωχοποίηση και η διάλυση παραδοσιακών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών