Συντάκτης: Μιλτιάδης Νεκτάριος

Αρχική » Μιλτιάδης Νεκτάριος
Οργανισμός διαχείρισης φυσικών καταστροφών
Profiles

Οργανισμός διαχείρισης φυσικών καταστροφών

Στα τακτικά ετήσια επιστημονικά συνέδρια για την «Μείωση της Διακινδύνευσης από τις Καταστροφές στην Ελλάδα» που οργανώνει το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζονται εργασίες...

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών: Κεντρικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
Profiles

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών: Κεντρικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών υπάγεται στο επιστημονικό αντικείμενο της γενικής Διαχείρισης των Κινδύνων (Risk Management), το οποίο διαθέτει τις εξής μεθόδους διαχείρισης των κινδύνων: Μέτρα Ελέγχου των Ζημιών, Κράτηση κινδύνων, Ασφάλιση, Χρήση Παραγώγων.