ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θεοδόσιος Σακκιώτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χρήστου Λαδά 1, 18010 Αίγινα
ΤΗΛ: 22973 20000

ΦΑΞ: 22970 25099
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.aegina.gr