ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γεώργιος Αμπατζόγλου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χατζηδάκη & Δήμητρος, Eλευσίνα
ΤΗΛ: 210 5537302, 210 5537304, -305
ΦΑΞ: 210 5537100
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.eleusina.gr