ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ιωάννης Καλαφατέλης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πετζερίδη 3, 14565 Αγ.Στέφανος
THΛ: 213 2030600
ΦΑΞ: 210 8141421
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.agstefanos.gr