ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημήτριος Κιούσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Κων/νου 267, 19400 Κορωπί
ΤΗΛ: 210 6622324, 210 6626559, 210 6625351
ΦΑΞ: 210 6624963
E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: www.koropi.gr