Στη χώρα μας το ποσοστό των γυναικών στις οποίες ο καρκίνος ανιχνεύθηκε σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο κάποιου προληπτικού ελέγχου εκτιμάται πως είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους που καθιστούν την ισότιμη πρόσβαση όλων των γυναικών σε μαστογραφικά κέντρα μία δύσκολη υπόθεση.

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην ελληνική ύπαιθρο που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από μία γενναία χορηγία και συνεχή υποστήριξη της εταιρείας καλλυντικών AVON κατασκεύασε και εξόπλισε με σύγχρονα μηχανήματα μία κινητή μονάδα μαστογράφου. Η μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και προσφέρει δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από πρόσκληση και φιλοξενία της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΟΜΑΚ), η μονάδα μαστογράφου ήρθε και στη Αρτέμιδα στις 2 και 3 Δεκεμβρίου.

Η ανταπόκρισή των γυναικών της πόλης για υποβολή στη συγκεκριμένη εξέταση, ήταν τόσο μαζική, που επιβεβαίωσε πανηγυρικά την αναγκαιότητα λήψης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, για πραγματοποίηση δωρεάν μαστογραφικών εξετάσεων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τουλάχιστον διακόσιες γυναίκες, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποβληθούν στην εξέταση, όμως οι μισές από αυτές δεν κατέστη δυνατόν να εξεταστούν λόγω αστάθμητων παραγόντων γυναικολογικής φύσεως. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν 100 γυναίκες να κάνουν δωρεάν μαστογραφία.

“Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.”