Με βάση την αισθητική αναβάθμιση αλλά και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον η Δημοτική Αρχή του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προχωρά στη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών στάσεων αναμονής επιβατών των λεωφορειακών γραμμών που διέρχονται από την πόλη με νέες ξύλινες και ασφαλείς κατασκευές.

Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς σημείωσε ότι "οι νέες στάσεις πρόκειται να αντικαταστήσουν όλες τις υφιστάμενες, εναρμονίζοντας ένα ακόμα στοιχείο του αστικού εξοπλισμού με το φυσικό περιβάλλον της πόλης μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη πρότυπο σε κάθε επίπεδο και αυτό είναι πλέον ορατό στην καθημερινότητα του πολίτη".