Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι δήμοι Λυκόβρυσης- Πεύκης- Μεγαρέων- Χαλανδρίου και Μάνδρας- Ειδυλλίας που αντιδρούν στη μετεγκατάσταση του καταυλισμού των Ρομά από την περιοχή του Νομισματοκοπείου στο Χαλάνδρι.

Στις προσφυγές τους οι δήμοι τονίζουν ότι οι αποφάσεις του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αντισυνταγματικές και παράνομες.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας υποστηρίζει ότι η μετεγκατάσταση του καταυλισμού των Ρομά προβλέπεται να γίνει στην περιοχή Κανδήλι στο όρος Πατέρας (έκταση 37.438 τ.μ.), που βρίσκεται στα όρια των δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας (πρώην Αμερικανική βάση).

Στην προσφυγή του ο εν λόγω Δήμος τονίζει ότι πριν την έκδοση της επίμαχης απόφασης του γ.γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν προηγήθηκε πρόταση του δημοτικού συμβουλίου για την μετεγκατάσταση του καταυλισμού, αλλά ούτε κλήθηκε ο δήμος από τον γ.γ. σε ακρόαση για να εκθέσει τις απόψεις του, ενώ αναφέρει ότι η περιοχή Κανδύλι που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα από το 1985 με απόφαση του Νομάρχη, παρουσιάζει αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Οι προσφυγές των δήμων έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στο ΣτΕ με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους που αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου 2014.