Ειδική Μελέτη για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στον οδοφωτισμό της Αττικής εκπονεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, ο βέλτιστος φωτισμός στους δρόμους, η μέγιστη οδική ασφάλεια, η μεγάλη διάρκεια ζωής των φαναριών, η μείωση της αναγκαίας συντήρησης και άρα η μείωση του σχετικού κόστους.

Συγκεκριμένα οι δυο πλευρές έχουν υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο "Έρευνα και καταγραφή μεθόδων για τη μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής". Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 246.000 Ευρώ και καλύπτεται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών οδοφωτισμού επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που για κάθε μια οδό μπορεί να φτάσει στο 35% έως και 60%.

Η εκπόνηση της μελέτης έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2014. Μέχρι σήμερα έχει γίνει η καταγραφή και εισαγωγή των στοιχείων για κάθε φωτιστικό σε μία βάση δεδομένων και η ανάπτυξη και εγκατάσταση Διαδραστικού Ψηφιακού Χάρτη Απεικόνισης του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού. Η καταγραφή αυτή αποτελεί πιλοτική εφαρμογή και στόχος είναι να επεκταθεί σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από τη συγκεκριμένη μελέτη:

Α) Η ελάχιστη ένταση φωτισμού στην πλειοψηφία των οδών είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή. Η ομοιομορφία φωτισμού της πλειοψηφίας των οδών είναι σχετικά ικανοποιητική.

Β) Η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται ανέρχεται στο 1MW περίπου που κατά τους μελετητές του ερευνητικού έργου κρίνεται εξαιρετικά μεγάλη.

Από τα αποτελέσματα της ειδικής μελέτης στο σύνολό της, αναμένεται να προκύψει η τεχνολογία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών που θα πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο αποτέλεσμα κόστους / οφέλους.

Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικών πόρων και μείωση της δαπάνης συντήρησης. Αυτό γίνεται με την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων παλαιότερης τεχνολογίας με αποδοτικότερα σύγχρονα φωτιστικά σώματα, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται ένας πιο ελκυστικός, σύγχρονος και ασφαλής φωτισμός.