Η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Εύη Χριστοφιλοπούλου έστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη. Η επιστολή αφορά την επίλυση του αποχετευτικού της Παλλήνης, της Αναβύσσου, της Παλαιάς Φώκαιας και της Σαρωνίδας.

“Η αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων συνιστά μείζον πρόβλημα που ταλανίζει επί σειρά ετών τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Παρά το γεγονός ότι σε άλλες περιπτώσεις, με συνεργασία των συναρμόδιων φορέων, βρέθηκαν πρόσφορες λύσεις, η Παλλήνη, καθώς και οι οικισμοί Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, και Σαρωνίδας, εξακολουθούν να μην διαθέτουν ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα, με συνέπεια την μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την πρόκληση κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η ΕΥΔΑΠ, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ΥΠΕΚΑ έχουν προωθήσει μια άρτια τεχνικά και περιβαλλοντικά λύση για την αποχέτευση λυμάτων των ως άνω περιοχών στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ).

Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός ήδη από τον Απρίλιο του 2013 η ΕΥΔΑΠ κατέθεσε την απαιτούμενη περιβαλλοντική μελέτη στο ΥΠΕΚΑ και αναμένεται η έγκρισή της ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση του Κεντρικού Συλλεκτήριου Αγωγού της Παλλήνης από το ΠΕΠ Αττικής.

Από το έργο αυτό η Ψυτάλλεια θα επιβαρυνθεί μόνον κατά 1% περίπου, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας καθαρισμού του ΚΕΛ.

Εξάλλου, η μεταφορά των λυμάτων των υπολοίπων περιοχών της Ανατολικής Αττικής δεν θα γίνει στην Ψυτάλλεια, αλλά σε διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ. Συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος υπερβολικής επιβάρυνσης του ΚΕΛΨ με αστικά λύματα άλλων περιοχών.

Είναι, λοιπόν, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της Αττικής, να εγκριθούν άμεσα οι περιβαλλοντικοί όροι από το ΥΠΕΚΑ και να προωθηθεί τάχιστα από όλους τους συναρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΥΔΑΠ, Δήμο, Περιφέρεια) η υλοποίηση του έργου.

Είμαι σίγουρη ότι έχεις ήδη ευαισθητοποιηθεί μετά και τη σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο σου στο Υπουργείο ΠΕΚΑ στις 22 Δεκεμβρίου με τον Δήμαρχο Παλλήνης κ. Ζούτσο και τον Γεν. Γραμ. του Δήμου κ. Τέντη, με τη συμμετοχή του Γεν. Γραμ. ΥΠΕΚΑ και Ειδ. Γραμ. Υδάτων κ. Τριάντη και υπηρεσιακών παραγόντων.

Κατόπιν τούτων, σε καλώ να προχωρήσεις στην υπογραφή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, του σχετικού έργου.”