Την επιδίωξη για μια πιο ορθολογική και ενιαία οργάνωση των φορέων που θα ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων εκφράζει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Την ίδια στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με ομόφωνη απόφασή του, τονίζει ότι το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να ξεκινάει από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. «Οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας δεν πρέπει να ανατρέπουν λυμένα ζητήματα και να δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων για τα απορρίμματα, καθ' όσον αυτό δημιουργεί σοβαρές οικονομικές συνέπειες στους ανθρώπους και στη χώρα» υπογραμμίζει το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ.

Στη θέση της πανσπερμίας φορέων και του κατακερματισμού που επικρατεί σήμερα, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης και την απώλεια σημαντικών δυνατοτήτων από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση σε κάθε περιφέρεια της ηπειρωτικής χώρας νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των δήμων, με επωνυμία "Διαχειριστής Στερεών Αποβλήτων (ΔΙΣΑ)".

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΣΔΑ, "με το παρόν σχέδιο νόμου η κυβέρνηση διευθετεί τη νομική σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας των φορέων που διαχειρίζονται τα απόβλητα. Για πρώτη φορά η οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων νομικών προσώπων δεν θα προσεγγίζεται οριζόντια για όλη τη χώρα, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την αρχή της εγγύτητας, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος". Επιπλέον, θεσπίζεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας τους "με αυξημένες εγγυήσεις δημοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας". Το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη τη νησιωτικότητα και προβλέπει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων στα νησιά, για τα οποία διακρίνει περαιτέρω δυνατότητες ανάλογα με το μέγεθός τους.

Οι ΔΙΣΑ εκπονούν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της τοπικής τους αρμοδιότητας, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που έχει κυρωθεί, για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, χωρίς να μπορούν να τροποποιήσουν τα προβλεπόμενα σε αυτό.

Το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε επίσης σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Μαΐου νομοσχέδιο με το οποίο ορίζεται η τοποθέτηση διοικητών στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, όπου δραστηριοποιείται πλήθος διαφορετικών υπηρεσιών. Με τρίτο νομοσχέδιο του ίδιου υπουργείου προτείνεται η καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, η 20ή Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του Σωκράτη.

 

Η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΝΠΕ έχει ως εξής:

"Σχετικά με το προσχέδιο νόμου "Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας" το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με ομόφωνη απόφαση του υπογραμμίζει τα εξής: Το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι πολυπαραμετρικό και η αντιμετώπισή του θα πρέπει καταρχήν να ξεκινάει από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας δεν πρέπει να ανατρέπουν λυμένα ζητήματα και να δημιουργούν σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων για τα απορρίμματα, καθ' όσον αυτό δημιουργεί σοβαρές οικονομικές συνέπειες στους ανθρώπους και στη χώρα. Σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα δεν χωράει ερασιτεχνισμός και προχειρότητα. Απαιτείται συνένωση δυνάμεων, διαβαθμιδική συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης και λύσεις που θα προκύψουν μέσα από οικονομοτεχνική τεκμηρίωση προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της ελληνικής οικογένειας."

 

Παρατείνεται μέχρι 18 Μαΐου η διαβούλευση

Παράταση μέχρι τις 18 Μαΐου στην περίοδο διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου με τον τίτλο "Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας", έδωσε το υπουργείο ΅Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η παράταση δόθηκε μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε χθές ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης με επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή.

Μετά τη σχετική εξέλιξη ο Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του τονίζοντας ότι η παράταση ήταν αναγκαία προκειμένου να μπορέσουν οι δήμαρχοι να διατυπώσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σε ένα τόσο "σοβαρό" και "πολύπλοκο" θέμα.

Οι θέσεις της ΚΕΔΕ θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 11 Μαΐου.