Η επανεκκίνηση των έργων εγκατάστασης αγωγών εσωτερικού κεντρικού αποχετευτικού δικτύου είναι πλέον γεγονός στον δήμο Κρωπίας. Μετά την εξόφληση έναντι κάποιων λογαριασμών, σταδιακά ξεκινούν τα έργα της αποχέτευσης. Επίσης αναμένονται μερικές ακόμα δικαστικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές που αφορούν το συνολικό έργο καθώς και αγορές ακινήτων-δουλείες διέλευσης.

Ως γνωστόν τα έργα ξεκίνησαν το 2013 και όταν σταμάτησαν τον Μάιο του 2015 υπολειπόταν ένα ποσοστό 20% για την ολοκλήρωση του κεντρικού εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου ενώ σε υψηλά ποσοστά υλοποίησης ήταν και τα έργα των αγωγών προσαρμογής ενώ άνω του 50% ήταν τα ποσοστά υλοποίησης στους αγωγούς διάθεσης και στο Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού (οικοδομικές εργασίες κυρίως).

Οι λόγοι που οδήγησαν την κοινοπραξία εταιρειών "ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ." στην προσωρινή διακοπή εργασιών, ήταν η αδυναμία εξόφλησης των εγκεκριμένων λογαριασμών από τις υπηρεσίες της αιρετής Περιφέρειας Αττικής (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή), το τελευταίο εξάμηνο. Συγκεκριμένα είχαν υποβληθεί λογαριασμοί αρκετών εκατομμυρίων ευρώ εκτελεσμένων εργασιών οι οποίοι δεν είχαν εξοφληθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας Αττικής στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να αδυνατεί η Κοινοπραξία κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις των προμηθευτών εξωτερικού και εσωτερικού, να χρηματοδοτεί το έργο. Υπενθυμίζεται ότι η σειρά των εξοφλήσεων έχει ως εξής: πρώτα εξοφλεί το Δημόσιο τα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ και κατόπιν με τα παραστατικά που προσκομίζει στην Γ.Γ. ΕΣΠΑ, εκταμιεύονται τα ποσοστά συμμετοχής του ΕΣΠΑ για τα υπόψη έργα.

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας όλο το προηγούμενο διάστημα άσκησε συντονισμένες πιέσεις σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλους τους φορείς αρμοδιότητας, σε αιρετά και υπηρεσιακά όργανα για τη συνέχιση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.

Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι ενώ η χώρα μας έχει καταδικαστεί από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια σε πρόστιμα από την μη υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων σταμάτησαν αντίστοιχα έργα που χρηματοδοτούνταν κατά 92% από Ευρωπαϊκά Κεφάλαια του ΕΣΠΑ!

Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν και να καταλογιστούν ευθύνες της κεντρικής διοίκησης που τεχνηέντως με νομοθετήματα μετακύλησε τα πρόστιμα στην αυτοδιοίκηση χωρίς αυτή να φέρει την απόλυτη ευθύνη για τις καθυστερήσεις υλοποίησης αντίστοιχων έργων!

Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα πολιτικά παράδοξα κάποτε πρέπει να τελειώσουν, να προχωρήσουμε σε πραγματικές βαθιές δομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για την καλυτέρευση των συνθηκών οικονομικής και κοινωνικής ζωής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.