Τα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι ιδιωτική ή δημόσια, θα κατεδαφίζονται πάραυτα, σύμφωνα με απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι "πάσης φύσεως κατασκευές που έχουν ανεγερθεί είτε μέσα σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις είτε σε δημόσιες ή ιδιωτικές αναδασωτέες εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά ή άλλη αιτία, προερχόμενη από ανθρώπινη ενέργεια ή από φυσική αιτία, κατεδαφίζονται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου".

Όπως διευκρινίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, "η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών επιβάλλεται υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας ή ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου σε δασική ή αναδασωτέα έκταση δεν αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας". Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται επίσης ότι για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται να έχει προηγουμένως καταρτισθεί δασολόγιο ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκταση δασική, αρκεί να διαπιστώνεται αιτιολογημένα ο δασικός χαρακτήρας της.