Ψηφιακές Μαστογραφίες σε ευάλωτες κοινωνικά γυναίκες
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ψηφιακές Μαστογραφίες σε ευάλωτες κοινωνικά γυναίκες

Ο Δήμος Διονύσου θα συμμετέχει μέσω του ΚΕΠ Υγείας και του Δημοτικού Πολυϊατρείου σε Πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών για γυναίκες του Δήμου στο Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια).

Δ
ιοργανωτής είναι το “Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)” σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
Η προγραμματισμένη ημερομηνία των μαστογραφιών είναι η Πέμπτη 30 Μαρτίου.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνουν τις 15.
Οι γυναίκες που θα εξεταστούν πρέπει να είναι ηλικίας 40 – 69 ετών, (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ)αλλιώς ΔΕΝ θα υποβληθούν σε μαστογραφία.
Το Πρόγραµµα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που πάσχουν ήδη ή έχουν εμφανίσει στο παρελθόν καρκίνο µαστού.
Οι εξεταζόμενες κυρίες θα πρέπει να πιστοποιούν στον Δήμο ότι είναι άπορες γυναίκες και συγκεκριμένα:
– Να υπογράφουν τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 για άπορες γυναίκες, με αναγραφή του ΑΜΚΑ.
– Να προσκομίσουν στον Δήμο το εκκαθαριστικό της εφορίας. Ετησίως: 6.000 ατοµικό και 12.000 οικογενειακό εισόδημα προσαυξανόµενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
– Την ηµέρα της εξέτασης θα πρέπει να φορούν μάσκα, να έχουν µαζί τους την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ τους και ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (εάν διαθέτουν).
Η μεταφορά προς το Κέντρο Μαστού θα γίνει με πούλμαν του Δήμου.
Ώρα αναχώρησης από το Δημοτικό Πολυϊατρείο: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 στις 7:30 π.μ.
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΕΩΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ ):
Δημοτικό Πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου, Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-28 , Άγιος Στέφανος
τηλ.210 6217830 (κα Ζωή Μαρουλάκη) ή 210 6218770 (κα Σπυριδούλα Λαγκαδινού).