Λειτουργία Ομάδων Νοητικής και Ψυχικής Ενδυνάμωσης
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΟΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Λειτουργία Ομάδων Νοητικής και Ψυχικής Ενδυνάμωσης

Στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για όλους, ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Γαλατσίου, ξεκινά την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, τη λειτουργία νέων ομάδων Νοητικής και Ψυχικής ενδυνάμωσης.

Π
εριγραφή: Πρόκειται για μια από τις αποτελεσματικότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη σταθεροποίηση ή ακόμη και τη βελτίωση της γνωστικής και ψυχικής κατάστασης του ατόμου μέσω της αξιοποίησης των γνωστικών του λειτουργιών που παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο, πραγματοποιώντας ασκήσεις μνήμης, προσοχής και λόγου.

Πότε; Κάθε Τετάρτη στις 9.00 π.μ. ομάδα Νοητικής ενδυνάμωσης στις 10:00 π.μ. ομάδα Ψυχικής Ενδυνάμωσης.

Πού; Δημαρχείο Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (Κοινωνική Υπηρεσία, 1ος όροφος, αίθουσα 13) Τηλέφωνο: 210 2223826, 210 2222011

Ποιοι συμμετέχουν; Όσοι έχουν πραγματοποιήσει αξιολόγηση μνήμης (τεστ) στο Ιατρείο μνήμης του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια του Δήμου Γαλατσίου και έχουν παραπεμφθεί για συμμετοχή από το προσωπικό λειτουργίας του.

Στόχος: Διατήρηση – ενίσχυση της μνήμης και των ανώτερων νοητικών λειτουργιών μέσω της συμμετοχής στις ομάδες και της αλληλεπίδρασης των μελών τους ως προληπτική δράση στην εκδήλωση άνοιας.